Kalendarium Drukuj

 

Nasza szkoła powstała w 1945 roku jako Prywatne Gimnazjum i Liceum Zrzeszenia Nauczycieli, składające się z trzech oddziałów klasy I i jednego klasy II o pełnym toku nauczania oraz trzech klas o toku skróconym dla 162 uczniów. Lekcje odbywały się w budynku parafialnym i Państwowej Szkole Stolarskiej.

Image

 

02.08.1945 r. - Powstanie Prywatnego Gimnazjum i Liceum Zrzeszenia Nauczycieli, składającego się z trzech oddziałów klasy I i jednego klasy II o pełnym toku nauczania oraz trzech klas o toku skróconym dla 162 uczniów. Lekcje odbywały się w budynku parafialnym i Państwowej Szkole Stolarskiej.
1945/46 r. - Uzyskanie przez gimnazjum piętra w domu prywatnym (Rynek 35).
1946/47 r. - Zarządzenie Ministra Oświaty o likwidacji oddziałów o skróconym toku nauki.
1947 r. - Powstanie internatu dla chłopców przy ul. Mickiewicza oraz dla dziewcząt w budynkach klasztoru oo. Bernardynów.
01.02.1950 r. - Upaństwowienie Prywatnego Gimnazjum i Liceum Zrzeszenia Nauczycieli, powstanie Państwowej Szkoły Ogólnokształcącej stopnia licealnego.
02.08.1951 r. - Uzyskanie 11 pomieszczeń w budynku byłego Sądu Grodzkiego przy ulicy Mickiewicza 9.
05.06.1955 r. - Obchody X-lecia Liceum Ogólnokształcącego połączone z I zjazdem absolwentów.
1957 r. - Zakończenie budowy internatu, doprowadzenie wody i skanalizowanie budynku.
1958 r. - Uzyskanie przez liceum całego budynku byłego Sądu Grodziego po opuszczeniu piętra przez Publiczną Szkołę Zawodową.
02.05.1965 r. - Obchody XX-lecia Liceum Ogólnokształcącego i II zjazd absolwentów.
1967/68 - Rozpoczęcie turnieju kulturalnego pomiędzy Liceum Ogólnokształcącym a Technikum Przemysłu Drzewnego i Zasadniczą Szkołą Zawodową, o puchar Urzędu Miasta (26 konkurencji sportowych i konkursów artystycznych).
26.09.1971 r. - Obchody XXV-lecia szkoły, połączone z nadaniem liceum imienia Mikołaja Kopernika i wręczeniem sztandaru ufundowanego przez Komitet Rodzicielski.
1970-1973 r. - Organizowanie przez szkołę imprez w celu przybliżenia młodzieży sylwetki Mikołaja Kopernika i jego wkładu w naukę światową.
19.02.1973 r. - Obchody przez LO pięćsetnej rocznicy urodzin patrona szkoły, wmurowanie tablicy pamiątkowej z czarnego marmuru w holu budynku.
1975 r. - Przejście liceum pod władzę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Bielsku-Białej; mianowanie dyr. Tadeusza Bębenka miejskim dyrektorem szkół.
1976 r. - Połączenie gminy Brody z Kalwarią Zebrzydowską; objęcie przez dyr. Tadeusza Bębenka stanowiska miejsko-gminnego dyrektora szkół.
1979/80 r., 1978/79 r. - Trudności w naborze do klas pierwszych.
15.02.1982 r. - Przezwyciężenie groźby likwidacji szkoły po spotkaniu z władzami miasta.
15.06.1980 r. - Pojawienie się na liście kandydatów do liceum pięćdziesięciu nazwisk - przełamanie kryzysu naboru.
09.1980 r. - Przejęcie przez LO budynku po warsztatach krawieckich Zespołu Szkół Drzewnych.
20.09.1980 r. - Zjazd absolwentów z okazji XXXV-lecia szkoły.
23.01.1982 r. - Zorganizowanie studniówki w godzinach popołudniowych ze względu na obowiązujący w Polsce stan wojenny.
09.05.1987 r. - Uroczystość wmurowania tablicy upamiętniającej akcję odbicia gen. Brunona Olbrychta z rąk hitlerowców przez żołnierzy AK w 1944 r.
01.07.1988 r. - Otrzymanie z kuratorium oświaty 7 komputerów S VI 738 oraz uruchomienie od września pracowni komputerowej.
09.1989 r. - Nawiązanie kontaktu z niemieckim gimnazjum im. Alberta Einsteina, Gimnazjum im. Wiktorii Luizy i Szkoły Zawodowej Gospodarstwa Domowego w Hameln.
10.1990 r. - Przyjazd uczniów z Hameln z pastorem Herbertem Dieckmannem do Kalwarii Zebrzydowskiej.
12.1990 r. - Uruchomienie telewizji satelitarnej.
14-23.06.1991 r. - Wyjazd uczniów naszego liceum do Hameln w ramach polsko-niemieckiej wymiany młodzieży.
05.1992 r. - Wyjazd grupy licealistów na wycieczkę do Paryża.
15-23.08.1992 r. - Ponowna wizyta naszej młodzieży w Hameln.
30.09.1992-05.10.1992 r. - Przyjazd do Kalwarii pastora Dicekmanna z grupą uczniów z Hameln.
01.1993 r. - Goszczenie przez licealistów grupy Węgrów z Nyirbator.
05.1993 r. - Pobyt w Nyirbator, wyjazd w tym samym miesiącu innej grupy licealistów na Słowację do Levocy.
09.1993 r. - Uzyskanie przez liceum nowoczesnej pracowni komputerowej typu MacIntosch LC II pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej.
25.09.1993-01.10.1993 r. - Goszczenie uczniów z Hameln.
23.10.1993-01.11.1993 r. - Wyjazd do Hameln oraz przypadająca na ten sam okres wycieczka do Wiednia.
19.04.1994 r. - Powstanie Towarzystwa Przyjaciół Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zeb., którego prezesem zostaje Katarzyna Kawa.
05.1994 r. - Wyjazd uczniów LO do Nyirbator.
07-17.10.1994 r. - Wycieczka do Hameln.
24.06.1995 r. - Rozpoczęcie uroczystości z okazji 50-lecia liceum połączone ze zjazdem absolwentów.
10.1995 r. - Wydanie pierwszego numeru gazety szkolnej "Ocenzurowano".
10.05.1996 r. - Zlikwidowanie internatu przy liceum; przeniesienie młodzieży do internatu przy Zespole Szkół Zawodowych w Kalwarii Zebrzydowskiej (wrzesień 1996).
21.03.1996 r. - Pierwszy wyjazd grupy licealistów do Torbay (Anglia) wraz z grupą młodzieży z Hameln.
11.1996 r. - Powstanie siłowni szkolnej dzięki środkom zebranym przez Komitet Rodzicielski i funduszy uzyskanym od prywatnych sponsorów.
01.09.1997 r. - Wprowadzenie nauczania języka niemieckiego.
24.10.1997 r. - Utworzenie przy liceum Społecznego Komitetu Budowy Sali Gimnastycznej.
06.10.1998 r. - Uroczystość otwarcia drugiej pracowni informatycznej (12 stanowisk komputerowych) dzięki środkom finansowym zebranym przez społeczny komitet "Pomoc Szkole - Komputery".
13.02.1998-19.02.1998 r. - Goszczenie pięcioosobowej grupy młodzieży angielskiej z Torbay przez uczniów LO.
10.1998 r. - Ukazanie się pierwszego numeru gazety szkolnej "Korytarz".
21.06.2000 - Uroczystość pożegnania dyrektora Tadeusza Bębenka, który po 31 latach pełnienia funkcji przeszedł na emeryturę; przejęcie obowiązków dyrektorskich przez nauczyciela języka polskiego Piotra Janusiewicza.
09.2000 r. - Rozpoczęcie nauki przez największą liczbę uczniów w dotychczasowej historii liceum (454 w trzynastu oddziałach); otwarcie jedynej w powiecie klasy o profilu wojskowym.
10.2000 r. - Wizyta niemieckich gości z Hameln połączona z obchodami X-lecia wymiany polsko-niemieckiej pomiędzy liceum w Kalwarii i szkołami w Hameln.
11.2000 r. - 10-lecie działalności koła teatralnego "Carpe Diem" połączone z wystawieniem sztuki "Mieszczanin szlachcicem".
27.02.2001 r. - Rejestracja programu telewizyjnego dla Telewizji Kraków do programu "Małopolska - Mała Europa" o wymianie zagranicznej, wyemitowanego 21 marca.
24.05.2001 r. - Uchwała Rady Powiatu w Wadowicach zezwalająca na budowę pełnowymiarowej sali gimnastycznej przy liceum w Kalwarii.
06.06.2001 r. - Uchwała Rady Miasta o przekazaniu części nieruchomości na budowę sali gimnastycznej.
06-09.2001 r. - Rozpoczęcie prac rozbiórkowych budynku starego aresztu przy liceum, w miejscu którego zostanie zbudowana sala gimnastyczna.
22.11.2001 r. - Otwarcie pracowni internetowej wyposażonej w 15 nowoczesnych stanowisk komputerowych, ufundowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w ramach realizacji programu doposażenia szkół średnich.

7.02.2002 - Otwarcie szkolnego bufetu.

28.03-10.04.2002 - Pobyt grupy uczniów liceum w Hameln i w Paryżu.

06.2002 - Powstanie strony internetowej liceum : Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. .

21.06.2002 - Uroczystość wmurowania kamienia węgielnego i aktu erekcyjnego sali gimnastycznej z u działem przedstawicieli władz samorządowych i oświaty.

07-08.2002–Rozpoczęcie prac ziemnych przez budowie sali gimnastycznej przez wykonawcę - przedsiębiorstwo „Chemobudowa-Kraków”.

1.09.2002 - powstanie, zgodnie z Uchwałą Pady Powiatu Wadowickiego z 29.04.2002 o realizacji przepisów wprowadzających reformę ustroju szkolnego, publicznej placówki oświatowej o nazwie Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika, w skład której wchodzą: Liceum Ogólnokształcące, Liceum Profilowane i Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

11.2002 - Montaż trzech stanowisk komputerowych z dostępem do Internetu w czytelni i jednego w pomieszczeniu biblioteki szkolnej, które otrzymano bezpłatnie z MENiS w ramach realizacji programu Interklasa .

12.06.2003 - Uroczyste wręczenie certyfikatów wojskowych potwierdzających ukończenie szkolenia z zakresu przysposobienia obronnego uczniom klasy IIIE realizującej po raz pierwszy w historii szkoły programu klasy o profilu wojskowym.

23.01.2004 - Podpisanie dokumentów potwierdzających przyjęcie budynku sali gimnastycznej do eksploatacji przez ZSiPO.

20-21.02.2004 - Uroczyste otwarcie sali gimnastycznej z udziałem przedstawicieli władz samorządowych, oświatowych i dostojników kościelnych.

05/06.2004 - Ostanie egzaminy dojrzałości według starej formuły – po raz pierwszy w hali sportowej.

22.01.2005 - Pierwsza studniówka w nowej sali gimnastycznej.

05.2005 - Przeprowadzenie egzaminów maturalnych po raz pierwszy według nowej formuły.

2008/2009 – Kompleksowa modernizacja szkolnej kotłowni, wymiana systemu grzewczego; remont posadzek w salach informatycznych; remont pomieszczenia biblioteki – wyposażenie pomieszczenia w nowe meble, instalacja nowej pracowni multimedialnej w czytelni.

30.04.2009 - Finał wojewódzkiego konkursu „60-ta Rocznica Powstania Paktu Północnoatlantyckiego,10-lecie obecności Polski w NATO” przeznaczonego dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego, zorganizowanego przy współudziale dyrekcji i nauczycieli naszej szkoły.

2009/2010 – Rekordowa liczba oddziałów klas pierwszych w historii liceum – od I a do I g. Najwyższa liczba uczniów w historii – ponad pięciuset trzydziestu w dziewiętnastu oddziałach.

11.09.2009 – Powiatowa inauguracja roku szkolnego w hali sportowej naszej szkoły z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych różnych szczebli, połączona z poświęceniem nowego sztandaru szkoły w związku ze zmianą jej nazwy.

11.06.2010 – Obchody 20-lecia Koła Teatralnego „Carpe diem” połączone z wystawieniem sztuki „Gwałtu, co się dzieje”.

06.2010 – Wzbogacenie bazy dydaktycznej szkoły o nowoczesną multimedialną pracownię językową wyposażoną w tablicę interaktywną, rzutnik, laptop i szesnaście stanowisk komputerowych. Wartość pracowni – 25 tys. zł.

14.09.2010 - Powiatowa inauguracja roku szkolnego w hali sportowej naszej szkoły z udziałem przedstawicieli władz samorządowych i oświatowych różnych szczebli.

11.2011 – Remont rynien, rur spustowych i obić blacharskich na budynku szkoły.

05-09.2012 – Realizacja projektu Młodzieżowej Akademii Liderów opracowanego przez krakowską fundację Biuro Inicjatyw Społecznych – w ramach projektu grupa naszej młodzieży wyjechała do Warszawy, gdzie uczestniczyła w Forum Debaty Publicznej z udziałem prezydenta RP Bronisława Komorowskiego

06.2012 – Ponowny wybór mgr. Piotra Janusiewicza na stanowisko dyrektora ZSiPO na kolejną pięcioletnią kadencję.

10.2012 – Remont kanalizacji odwadniającej południowej i zachodniej ściany budynku szkoły.

11.2012 – Przyznanie szkole Certyfikatu Organizacji Przyjaznej Wolontariuszom. Uroczystość odbyła się w krakowskim Urzędzie Marszałkowskim.

03.09.2013 - Powiatowa inauguracja roku szkolnego w hali sportowej naszej szkoły z udziałem przedstawicieli władz państwowych,  samorządowych i oświatowych różnych szczebli.

03.10.2013 – Przyznanie szkole Certyfikatu „Szkoły Promującej Bezpieczeństwo” za wzorową realizację założeń projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa koordynowanego przez Komendę Wojewódzką Policji w Krakowie.

10-20.03.2014 - Ewaluacja zewnętrzna szkoły przeprowadzona przez wizytatorów Kuratorium Oświaty, badająca organizację procesów edukacyjnych, realizację podstawy programowej i respektowanie norm społecznych; szkoła uzyskała wynik B, oznaczający wysoki stopień wypełnienia poddanych ocenie wymagań edukacyjnych.

04.2013 - Realizacja drugiego, ostatniego etapu wymiany instalacji elektrycznej w budynku szkoły.

05.2015 - Wyróżnienie szkoły przez Kapitułę Ogólnopolskiego Programu Wiarygodna Szkoła certyfikatem "Wiarygodna Szkoła" przyznawanego placówkom, które reprezentują właściwy poziom edukacji i wychowania oraz zapewniają odpowiednie bezpieczeństwo swoim uczniom.

26.09.2015 – uroczyste obchody jubileuszu 70-lecia szkoły połączone ze zjazdem absolwentów.

26-31.07.2016 – goszczenie w murach szkoły ponad stuosobowej grupy młodzieży z Francji z diecezji Saint-Etienne na czas trwania Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

07–08.2016 – remont pomieszczenia szkolnego archiwum i profesjonalne uporządkowanie dokumentacji szkoły przez wykwalifikowanego archiwistę.

12.12.2016 – powstanie Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej, z inicjatywy profesor Krystyny Kuchareczko. Prezesem została dr Anna Kolasa. Do celów statutowych Stowarzyszenia będzie należeć promowanie osiągnięć szkoły i jego absolwentów oraz wspieranie działalności szkoły.

12.2016 – montaż drzwi przeciwpożarowych w przewiązce łączącej stary budynek szkoły z halą sportową Drzwi o grubości 65 mm z ościeżnicą, klamkami przeciwpożarowymi i samozamykaczem, zapewnią lepszą ochronę w razie wystąpienia pożaru.

12.2016 - rozbudowa instalacji hydrantowej w budynku szkoły – zainstalowanie 3 szafek z hydrantami o średnicy 25 mm na 3 poziomach w ciągu komunikacyjnym budynku oraz zasilanie hydrantów w postaci instalacji  z rur stalowych poprowadzonych pod stropem i jako piony każdej kondygnacji.

8.03.2017 - podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Wydziałem Inżynierii Środowiska Politechniki Krakowskiej i naszą szkołą.  Zgodnie z porozumieniem uczniowie będą mogli uczestniczyć w uczelnianych zajęciach, projektach laboratoryjnych oraz szkoleniach Studenckiego Koła Naukowego. Będą też organizowane zajęcia i wykłady w szkole. Opiekunem z ramienia uczelni został dr inż. Jan Wrona – absolwent naszego liceum, a z ramienia szkoły matematyk mgr Janina Janusiewicz.

06.2017 – ponowny wybór mgr. Piotra Janusiewicza na stanowisko dyrektora szkoły na kolejną pięcioletnią kadencję. Rok szk. 2016/17 jest siedemnastym rokiem jego urzędowania na tym stanowisku. Funkcję wicedyrektora nadal będzie pełnić mgr Danuta Mirocha.

09.2017 - remont dachu budynku szkoły

10.11.2017 - obchody, z inicjatywy prof. Andrzeja Nowakowskiego, 150-lecia TG "Sokół" w Polsce i 130-lecia "Sokoła" w powiecie wadowickim przy udziale powiatowych władz samorządowych i oświatowych połączone z odsłonięciem pamiątkowej tablicy na budynku liceum.

8.12.2017 - I sesja Stowarzyszenia Absolwentów i Sympatyków Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej (przy współpracy z Dyrekcją szkoły) na temat: "O historii szkoły i jej roli w lokalnym społeczeństwie".