Dyrektorzy Drukuj

mgr Aleksy Siemionow

Image
Urodził się w 1913 r. w Permie (obecna Rosja). W 1937 r. ukończył studia wyższe na Uniwersytecie Jana Kazimierza we Lwowie (wydział matematyczno-przyrodniczy). Do 1939 r. pracował jako nauczyciel w Dubnie. W 1942 r. przeniósł się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po wyzwoleniu zorganizował Prywatne Gimnazjum i Liceum Zrzeszenia Nauczycieli. Funkcję dyrektora tej placówki pełnił w latach 1945-1951 i 1955-1963.

 

Jan Półgroszek

Urodził się w 1904 roku w Bochni. Studiował matematykę na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1934 r. uzyskał dyplom nauczyciela szkół średnich. Pracował w Państwowym Gimnazjum i Liceum im. Jana Kochanowskiego w Krakowie, w liceum w Wadowicach. Prowadził tajne nauczanie w Zatorze, Spytkowicach i Grodzisku. W latach 1951-1953 był dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Zmarł w 1953 r.

Stanisław Raciborski

Image
Urodził się na Kielecczynie w 1903 r. Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (wydział biologiczno-chemiczny). W 1932 r. otrzymał tytuł nauczyciela biologii i chemii szkół średnich. Do wybuchu II wojny światowej pracował w gimnazjum w Dubnie. W 1941 r. przeniósł się do Kalwarii Zebrzydowskiej. Tu angażował się w tajne nauczanie. Po wojnie wespół z mgr Aleksym Siemionowem założył liceum ogólnokształcące. W szkole pełnił funkcję dyrektora w latach 1953-1954.

mgr Ernest Kolano

Image
Urodził się w 1925 r. w Sieteszu. W 1952 r. ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim (wydział matematyczno-przyrodniczo-biologiczny). W latach 1948-1954 pracował jako nauczyciel biologi i matematyki w Liceum Ogólnokształcącym w Oświęcimiu. W latach 1954-1955 pełnił funkcję dyrektora Liceum Ogółnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Od 1955 r. do przejścia na emeryturę (1985 r.) był dyrektorem Liceum Ogólokształcącego Miechowie.

mgr Henryk Krzciuk

Image
Studiował na Uniwersytecie Jagiellońskim (wydział bilogiczno-geograficzny). W Liceum Ogólnokształcącym w Kalwarii Zebrzydowskiej pracował jako nauczyciel geografii. W latach 1963-1964 pełnił w tejże szkole obowiązki dyrektora. Po przeniesieniu się do Krakowa pracował w Kuratorium Oświaty i Wychowania jako starszy wizytator.

mgr Bronisław Glanowski

Image
Urodził się w 1925 r. w Zebrzydowicach. W 1952 r. ukończył studia na Uniwersytecie Jagiellońskim, uzyskując tytuł magistra filologii polskiej. W tym samym roku podjął pracę w Liceum Ogólnokształcącym w Kalwarii Zebrzydowskiej. W latach 1964-1969 pełnił funkcję dyrektora szkoły. Do przejścia na emeryturę w 1983 r. pracował w liceum jako nauczyciel j. polskiego.

mgr Tadeusz Bębenek

Image
Urodził się w 1935 r. w Żarkach k. Chrzanowa. W 1966 r. ukończył Studium Nauczycielskie (kierunek matematyczno-fizyczno-chemiczny) w Krakowie. Następnie studiował fizykę na Uniwersytecie Śląskim, uzyskując w 1970 r. tytuł magistra. Od 1955 do 1969 r. pracował w Szkole Podstawowej Kalwarii Zebrzydowskiej. Po przejściu do Liceum Ogólnokształcącego został dyrektorem tejże placówki. Funkcję tę pełnił do roku 2000.

mgr Piotr Janusiewicz

Image
Urodził się w Wadowicach w 1969 r. Oprócz studiów polonistycznych na WSP w Krakowie ukończył także podyplomowe Studium Organizacji i Zarządzania w Krakowie, kurs edukatorski tzw. "Nowej Szkoły" w Centralnym Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. Nim trafił do Liceum Ogólnokształcącego w Kalwarii Zebrzydowskiej, dwa lata uczył w Zespole Szkół Rolniczych w Radoczy. Dyrektorem Liceum Ogólnokształcącego jest od 2000 roku.