Start Szkoła promująca bezpieczeństwo
SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO
OTRZYMALIŚMY CERTYFIKAT! PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   
wtorek, 08 października 2013 16:33

Certyfikat ,,Szkoła Promująca Bezpieczeństwo”
dla Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej

 

3 października 2013 r. w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Krakowie Małopolski Kurator Oświaty Aleksander Palczewski oraz zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie mł. insp. Paweł Dzierżak wręczyli Certyfikat ,,Szkola Promująca Bezpieczeństwo” Zespołowi Szkół i Placówek Oświatowych w Kalwarii Zebrzydowskiej. Naszą szkołę reprezentowały panie: wicedyrektor mgr Danuta Mirocha i koordynator projektu w szkole mgr Agnieszka Książek. Certyfikat przyznawany jest szkołom, które wzorowo realizują założenia projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa. ZSiPO otrzymał to zaszczytne wyróżnienie po spełnieniu wielu warunków,wykazując się ogromną pracą na rzecz poprawy bezpieczeństwa oraz poczucia bezpieczeństwa w szkole. Postępowanie w sytuacjach kryzysowych, profilaktyka w zakresie tzw. zachowań ryzykownych - to tylko niektóre elementy realizowane w szkole wpływające na bezpieczeństwo uczniów.

Przyznany certyfikat dowodzi, iż ZS i PO podejmuje wiele działań podnoszących poziom bezpieczeństwa uczniów w szkole, a także w jej najbliższym otoczeniu.

Red. A. Książek

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Spotkanie z ramach projektu "Szkoła promująca bezpieczeństwo" PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   
piątek, 08 marca 2013 20:45

 

5 marca w naszej szkole gościła st. asp. Małgorzata Hombesch z Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach. Miała ona spotkanie z klasami: IIIf, IId, IIe, Ie, If.

Najpierw odbyła się prelekcja dotycząca odpowiedzialności karnej nieletnich, później uczniowie mogli zadawać pytania. Spotkanie to zorganizowała pani Agnieszka Książek w ramach projektu Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa „Szkoła promująca bezpieczeństwo”.

 

Poprawiony: sobota, 09 marca 2013 15:13
 
Sprawozdanie ze spotkania partnerów projektu ,, Szkoła promująca bezpieczeństwo” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   
sobota, 09 lutego 2013 21:51

  

W dniu 13.12.2012 w naszej w naszej szkole odbyło się spotkanie osób zaangażowanych
 w realizację projektu ,,Szkoła promująca bezpieczeństwo”.  W spotkaniu uczestniczyli:

 

  • mgr Piotr Janusiewicz – dyrektor ZS i PO
  • podinsp, mgr inż. Marek Błachut - komendant Komisariatu Policji w  Kalwarii   Zebrzydowskiej
  • asp. Małgorzata Hombesch –członkini Zespołu ds. Nieletnich i Patologii przy Komendzie  Powiatowej Policji w Wadowicach
  • Jacek Wiśniowski –  pracownik Urzędu Miasta  Kalwarii Z.

 

  • Nauczyciele ZS i PO

            - mgr Agnieszka Książek

            - mgr Barbara Kurczych

           - mgr Krzysztof Kołodziejczyk

            - mgr Krzysztof Oleksy

 

  • Rodzice

           -  Wojciech Madej

           - Alicja Opyrchał

           - Wiesława Wyzgał

 

  • Uczniowie

           - Oskar Gielas

           - Monika Rusin

           - Przemysław Warchał

 

Podczas spotkania przedstawiono analizę ankiet przeprowadzonych wśród uczniów, rodziców, nauczycieli. Wyłoniono zagrożenia, na które narażeni są uczniowie, określono problemy szkoły do realizacji w ramach projektu.

Przeprowadzono wizję lokalną miejsc najbardziej zagrożonych w szkole i okolicy – opracowano  Zintegrowany Plan Działania.

  

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: sobota, 09 marca 2013 15:14
 
SZKOŁA PROMUJĄCA BEZPIECZEŃSTWO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   
środa, 19 grudnia 2012 21:11

W roku szkolnym 2012/2013 nasza szkoła przystąpiła do projektu ,,Szkoła promująca bezpieczeństwo”. Jest to projekt, którego głównym celem jest systematyczne podnoszenie poziomu bezpieczeństwa uczniów w szkole. Dotyczy to bezpiecznej zabudowy w obrębie szkoły, projektowania i dostosowania przestrzeni pod kątem bezpieczeństwa.

Projekt Zintegrowanej Polityki Bezpieczeństwa wzorowany jest na doświadczeniach
z Holandii. Nie jest to projekt typowo policyjny. Policja jest tylko jednym z partnerów projektu. Polityka Bezpieczeństwa to dobrze zorganizowany między – instytucjonalny system współpracy na rzecz poprawy poczucia bezpieczeństwa. Ten kompleksowy system może mieć zastosowanie przy rozwiązywaniu różnego rodzaju problemów  w różnej skali.

W projekcie biorą udział wszyscy uczniowie, nauczyciele, rodzice oraz osoby i instytucje, które wpływają na podnoszenie bezpieczeństwa w szkole ( policja, straż pożarna, starostwo).

Realizacja projektu w naszej szkole rozpoczęła się od spotkania asp. Małgorzaty Hombesch
 (przedstawiciela z ramienia Policji) z gronem pedagogicznym (14.11.2012), która wyjaśniła nauczycielom cel projektu oraz korzyści płynące z jego wprowadzenia do naszej szkoły. Następnym elementem są badania ankietowe przeprowadzane wśród nauczycieli, uczniów oraz rodziców, które mają określić poziom bezpieczeństwa w naszej szkole oraz zdiagnozować problemy, które wymagają natychmiastowego rozwiązania. Badania te mają również na celu zaproponowanie przez uczniów i rodziców rozwiązań, aby w szkole oraz jej okolicy było bezpieczniej.

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest mgr Agnieszka Książek, do której można zgłaszać własne pomysły na podnoszenie poziomu bezpieczeństwa w szkole.

zredagowała: A. Książek

Poprawiony: sobota, 09 marca 2013 15:11
 


Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.