Start Szkolne koło Caritas
Szkolne koło Caritas
Działania w wolontariacie w 2018/19 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
czwartek, 03 stycznia 2019 21:28

SCENKI WIGILIJNE I ŻYCZENIA PRZEDSTAWIAMY W DPS  CARITAS ZEBRZYDOWICE

Zaprezentowaliśmy dzieciom i młodzieży ze SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej najważniejsze przesłanie Bożego Narodzenia w przygotowanym przez nas przedstawieniu. Potem złożyliśmy życzenia i przekazaliśmy symboliczne upominki.

 

 

 

 

 

 

PORZĄDKI ŚWIĄTECZNE I UBIERANIE CHOINEK W DPS ZEBRZYDOWICE

W miarę naszych możliwości i zdolności pomagaliśmy w przygotowaniach do świąt w DPS Caritas. Złożyliśmy również świąteczne życzenia i przekazaliśmy upominek pod choinkę.

 

 

 

 

 

 

SZLACHETNA PACZKA

Zaangażowaliśmy się w przygotowanie „szlachetnych paczek” ,  które zostały przekazane osobom chorym i samotnym.

 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJ W ZEBRZYDOWICACH W DPS CARITAS i W KONWENCIE

Odwiedzaliśmy razem ze Św. Mikołajem chorych, którzy cieszyli się niespodziewaną ale zawsze mile widzianą wizytą nie tylko Mikołaja ale też młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMAGAMY MIKOŁAJOWI PAKOWAĆ PREZENTY

Jak co roku przygotowywaliśmy mikołajowe symboliczne upominki dla chorych w DPS Caritas oraz w Domu Opieki przy konwencie OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach.

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Wzięliśmy licznie udział w XV Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „ Tak. Pomagam”, która zostanie przekazana osobom potrzebującym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPARCIE DLA FUNDACJI „POMÓŻ WIĘCEJ”

Odpowiadając na prośbę fundacji zorganizowaliśmy zbiórkę słodyczy i zabawek dla dzieci objętych pomocą fundacji „Pomóż więcej”.

 

KWESTA NA POMOC UBOGIM Z OKAZJI II ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH

Przy kościele św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej kwestowaliśmy po  każdej Mszy Św. na pomoc ubogim zgodnie z prośbą papieża Franciszka.

 

 

 

SPOTKANIE PATRIOTYCZNE  W DPS  CARITAS W ZEBRZYDOWICACH

Wspólny śpiew patriotycznych pieśni z mieszkańcami DPS oraz ich wspomnienia z trudnych lat naszej ojczystej historii pomogły nam bardziej zrozumieć jaką wartość ma wolna Polska, w której my żyjemy.

 

SPOTKANIE Z CHORYMI

Odwiedziliśmy chorych w DPS w Zebrzydowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWIEDZINY NA ŚWIETLICY W SOSW  w KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Co tydzień odwiedzamy dzieci i młodzież w SOSW uczestnicząc w zajęciach świetlicowych, zabawach i rozmowach. To doświadczenie pomaga nam otwierać oczy i serce na tych, których czasem mijamy obojętnie i często nie rozumiemy.


 

 

 

POMOC KOLEŻEŃSKA

Po raz kolejny uwrażliwiamy siebie, aby w miarę naszych własnych zdolności i możliwości świadczyć pomoc koleżeńską nie tylko w nauce.

 

 

PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Korzystając z pięknej pogody zorganizowaliśmy sprzątanie zaniedbanych, zapomnianych grobów na kalwaryjskim cmentarzu.

 

 

 

 

 

 

KRWIODAWSTWO

Kolejna grupa wolontariuszy tym razem pięcioosobowa oddała krew w wadowickim szpitalu.

 

 

 

 

 

POMOC W PUNKCIE CHARYTATYWNYM

W ramach współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas w Kalwarii Zebrzydowskiej pomagaliśmy w rozładunku żywności z centrali z Krakowa, który zostanie przekazany najbardziej potrzebującym mieszkańcom Kalwarii i okolic.

 

ZBIÓRKA ZAKRĘTEK

W tym roku angażujemy się w zbieranie zakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla malutkiej Lenki.

 

 

KREW TO ŻYCIE

Świadomi , że nasza krew może uratować komuś życie wzięliśmy udział w pierwszej w tym roku akcji krwiodawstwa w szpitalu w Wadowicach. W naszej grupie było 11 osób.

 

 

 

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

Warto być wolontariuszem i kształtować w sobie wyobraźnię miłosierdzia. Ta myśl Św. Jana Pawła II jest wciąż aktualna dlatego u początku nowego roku szkolnego motywujemy się do zaangażowania dla pomnażania dobra. Przedstawiamy propozycje działań.

Poprawiony: czwartek, 10 stycznia 2019 22:03
 
Działania w wolontariacie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
środa, 03 stycznia 2018 21:40

ROK SZKOLNY 2017/18

SPOTKANIE Z CHORYMI

W grupie kilku wolontariuszy maturzystów odwiedziliśmy chorych w DPS w Zebrzydowicach.

 

AKCJA „KRWIODASTWO”

Ostatni raz przed wakacjami byliśmy w dziesięcioosobowej grupie oddać krew w szpitalu w Wadowicach.

 

WIOSENNE PORZĄDKI

Porządki przedświąteczne i wiosenne w domach u samotnych starszych osób to prawdziwa radość. W kilkuosobowej ekipie praca idzie szybko i nie męczy. Dodatkowo pozostaje radość dobrego uczynku.

 

ODWIEDZINY W DPS W ZEBRZYDOWICACH

Kolejne spotkanie z osobami chorymi w ośrodku DPS w Zebrzydowicach jest dla nas odkryciem tajemnicy życia, którą dzielą się z nami mieszkańcy DPS wdzięczni jak zawsze, że chcieliśmy z nimi pobyć.

 

WARSZTATY W SOSW

Godność osoby niepełnosprawnej była tematem warsztatów, w których uczestniczyliśmy w SOSW. Podczas spotkania animowaliśmy zabawy.

 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Drobne dyskretnie odkładane w Wielkim Poście  grosiki przekazaliśmy na rzecz chorych dzieci przez pośrednictwo CARITASU.

 

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Wzięliśmy, jak zwykle licznie, udział w dwudniowej Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „ TAK. POMAGAM.”

 

REKOLEKCJE W SOSW

Przez dwa dni prowadziliśmy część rekolekcji dla dzieci i młodzieży w SOSW przedstawiając scenki biblijne oraz z życia codziennego, animując śpiew i zabawy dydaktyczne.

 

ZABAWY NA ŚWIETLICY

Co pewien czas odwiedzamy SOSW podczas zajęć świetlicowych i bierzemy udział w  zabawach i rozmowach z dziećmi i młodzieżą.

 

AKCJA „ KRWIODASTWO”

Kolejny wyjazd do Wadowic na oddanie krwi.

JAK DOBRZE JEST, GDY LUDZI ŁĄCZY SERCE

Kolędowo i zagadkowo a przede wszystkim radośnie przebiegało nasze kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą z SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na koniec zostały wręczone „słodkie medale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMAGANIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ

Tym razem jak zwykle z radością pomagaliśmy w rozładunku towaru z Centrali Caritas, który będzie rozdzielany ludziom potrzebującym wsparcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLĘDOWANIE W ZEBRZYDOWICACH

Z kolędą i drobnymi upominkami świątecznymi nawiedziliśmy chorych w Domu Opieki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRWIODAWSTWO

Po raz kolejny w tym roku szkolnym oddawaliśmy krew w szpitalu w Wadowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŁOŚĆ DAJ BLIŹNIEMU

Odwiedzaliśmy chorych w Domu Opieki w Zebrzydowicach. Pomagaliśmy
w zorganizowaniu Wigilii dla osób ubogich i samotnych.

 

 

 

 

 

 

BARWY WOLONTARIATU

Wzięliśmy udział w Małopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu”
oraz w uroczystej Gali Finałowej w kinie Ars w Krakowie, podczas której otrzymaliśmy Dyplom Uznania jako podziękowanie za różnorodną działalność na rzecz ludzi potrzebujących.

 

 

 

 

 

 

SZLACHETNA PACZKA (po lewej)

Zorganizowaliśmy szkolną „Szlachetną Paczkę” dla niepełnej rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

 

„TAK POMAGAM” (po prawej)

Zaangażowaliśmy się licznie w dwudniową XIII Ogólnopolską Zbiórkę Żywności organizowaną przez Caritas.

 

 

 

 

 

 

 

ŚW. MIKOŁAJ

Pomagaliśmy św. Mikołajowi organizować prezenty dla osób chorych
i samotnych. Potem pomagaliśmy je rozdawać.

 

 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNE KARTKI DOBROCZYNNE

Rozprowadzaliśmy świąteczne kartki dobroczynne, z których dochód został przeznaczony na pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

 

 

 

 

 

KRUCJATA MIŁOSIERDZIA

Modlimy się indywidualnie i grupowo za ludzi uzależnionych od różnych nałogów.

 

POMOC KOLEŻEŃSKA

Podejmujemy starania, aby upowszechnić pomoc koleżeńską w nauce.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Kwestowaliśmy przed kościołem św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej zbierając środki na organizację centralnych obchodów I Światowego Dnia Ubogich w Krakowie oraz na lokalne cele charytatywne. Światowy Dzień Ubogich jest zainicjowany przez Papieża Franciszka.

 

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które miało charakter patriotyczny.

 

PAMIĘĆ O TYCH, CO ODESZLI

Sprzątaliśmy zaniedbane groby na cmentarzu i modliliśmy się za tych, co odeszli.

 

 

 

BAW SIĘ Z NAMI

Odwiedzaliśmy dzieci  młodzież w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tym razem spotkanie przebiegało w atmosferze zabaw i tańca.

 

 

 

 

 

 

ZAKRĘTKI

Zbieramy zakrętki na sprzęt rehabilitacyjny dla dwuletniej dziewczynki.

 

KAŻDE RĘCE SĄ POTRZEBNE

Po raz kolejny pomagaliśmy w rozładunku żywności z centrali Caritas z Krakowa, która będzie przekazana osobom potrzebującym z Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic.

 

KRWIODASTWO

Trzykrotnie oddawaliśmy krew w szpitalu w Wadowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KROMKA CHLEBA”

We wrześniu wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Kromka Chleba”, której celem jest uwrażliwienie nas wszystkich na szacunek dla chleba i pragnienie dzielenia się z tymi, którzy go nie mają.

Poprawiony: piątek, 11 stycznia 2019 12:22
 
"Kromka chleba" w naszej szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Maria Nowak   
środa, 11 października 2017 19:18

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z innymi uczniami naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję „Kromka Chleba”.  Uczniowie wykonali plakaty, których celem jest uwrażliwienie nas wszystkich na szacunek dla chleba i wszelkiego pożywienia, a także na potrzebę dzielenia się z tymi, którzy go nie mają.

Poprawiony: środa, 11 października 2017 19:19
 
AKCJE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Maria Nowak   
niedziela, 21 maja 2017 20:31

SZKOLNE KOŁO CARITAS- działania w II semestrze roku szkolnego 2016/2017:

15.05.2017 - Odwiedziliśmy osoby chore w Domu Opieki „Caritas” w Zebrzydowicach.

10.05. 2017- W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczestniczyliśmy w warsztatach integracyjnych zorganizowanych z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

29.04. 2017 - Kwestowaliśmy przy kościele św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej na pomoc mieszkańcom Syrii wyniszczonej wojną.

11.04. Przygotowaliśmy misterium dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, złożyliśmy im świąteczne życzenia i przekazaliśmy dla nich słodkie świąteczne upominki.

Pomagaliśmy w porządkach świątecznych osobom starszym i samotnym.

04.04. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyliśmy w warsztatach pt. „Jak dziecko autystyczne odbiera świat”.

W Wielkim Poście zorganizowaliśmy kwesty i kiermasze, z których dochód został przeznaczony na leczenie ciężko chorej koleżanki Dominiki z naszej szkoły.

24.03. – 25.03. Licznie, jak zwykle, wzięliśmy udział w XII Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Żywności w sześciu sklepach na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej.

21.03. Po raz kolejny oddawaliśmy krew w szpitalu w Wadowicach.

Kilkakrotnie odwiedzaliśmy dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczestnicząc w zajęciach świetlicowych.

W ramach projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” odwiedzaliśmy chorych, a także modliliśmy się za ludzi uzależnionych.

24.01. Pomagaliśmy w rozładunku towaru z krakowskiej centrali „Caritas” dla ludzi potrzebujących z Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic.

18.01. Wzięliśmy udział w akcji oddawania krwi w szpitalu w Wadowicach.

Poprawiony: piątek, 08 września 2017 19:46
 
AKCJE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Maria Nowak   
czwartek, 29 grudnia 2016 18:51

21.12. Dziś ubieraliśmy choinki i wykonaliśmy świąteczne dekoracje w Domu Opieki Caritas w Zebrzydowicach. Złożyliśmy również życzenia i przekazaliśmy przygotowane przez nas symboliczne upominki pod choinkę. Życzymy dobrych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia.

20.12. Z świątecznymi życzeniami odwiedziliśmy dzieci i młodzież w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kalwarii. Słowem i muzyką opowiedzieliśmy im o świętach Bożego Narodzenia, wręczyliśmy drobne upominki gwiazdkowe i wspólnie zaśpiewaliśmy kilka kolęd. Dzieci przygotowały dla nas upieczone z pomocą pań pierniki.

19.12. Przygotowaliśmy świąteczne prezenty dla chorych i dla dzieci z ubogich rodzin.

10 – 11.12. Nasi przedstawiciele wzięli udział w finale „ Szlachetnej Paczki”, który odbył się w Centrum Kultury. „Akcja warta była poświęconego czasu” – oto podsumowanie jednego z naszych wolontariuszy.

09 -10.12. Jak zwykle chętnie zaangażowaliśmy się w  Ogólnopolską Zbiórkę Żywności „ TAK POMAGAM”. Między innymi przy naszej pomocy udało się zebrać 4.110 kg żywności, która zostanie przekazana potrzebującym w Kalwarii Zebrzydowskiej i w Brodach.

08.12. Wraz ze św. Mikołajem odwiedzaliśmy dzisiaj ludzi chorych, starszych i samotnych. Między innymi odwiedziliśmy chorych w Domu Pomocy Społecznej OO. Bonifratrów i Domu Opieki Caritas w Zebrzydowicach.

06.12. Podsumowaliśmy akcję „Szlachetna Paczka” i jak się okazało ofiarność naszej społeczności szkolnej pozwoliła przekazać uzbierane artykuły dodatkowo jeszcze dwom innym rodzinom. Tak więc pomogliśmy w tym roku czterem rodzinom. Dziękujemy wszystkim darczyńcom za ofiarność.

30.11. Zorganizowaliśmy w szkole andrzejkowy kiermasz ciast naszego własnego wypieku, aby pozyskane fundusze przekazać na dzieło „Szlachetnej Paczki”.

23.11. Rozpoczęliśmy szkolną akcję „Szlachetna Paczka” organizując w ten sposób pomoc dla dwóch rodzin w trudnej sytuacji życiowej.

21.11. Wzięliśmy udział w spotkaniu z o. Beniaminem misjonarzem pochodzącym z Konga, poprzez którego przekazaliśmy nasze ofiary uzbierane w Tygodniu Misyjnym dla sierot w Afryce.

18.11. W Domu Opieki w Zebrzydowicach zorganizowaliśmy krótkie spotkanie ze świętymi z racji miesiąca, w którym może częściej niż zwykle myśli wybiegają do wieczności.

16.11. Jako honorowi krwiodawcy w liczbie tym razem 14 osób oddawaliśmy dziś krew w szpitalu w Wadowicach.

14.11. Kolejne spotkanie na świetlicy z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Dzieci chętnie czekają na te spotkania i zabawy, a my zdobywamy nowe doświadczenia.

09.11. Patriotyczne śpiewanie oraz wspomnienia radosnych i smutnych dni z ojczystej historii było treścią kolejnego spotkania z podopiecznymi Domu Opieki Caritas w Zebrzydowicach.

08.11. „Spotkanie z bohaterami naszej Ojczyzny, którym zawdzięczamy wolną Polskę” – to myśl przewodnia montażu słowno-muzycznego, który zaprezentowaliśmy dzieciom i młodzieży z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej.

Tego dnia pomagaliśmy również w rozładunku towaru z Krakowskiej Centrali Caritas, który został przekazany dla podopiecznych Parafialnego Zespołu Caritas w Kalwarii Zebrzydowskiej.

04.11. Uczestniczymy w modlitwie za zmarłych w Domu Opieki Caritas w Zebrzydowicach.

28.10. Zebraliśmy się na ostatnim wspólnym październikowym nabożeństwie różańcowym w kaplicy Domu Opieki Caritas w Zebrzydowicach.

27.10. Zaangażowaliśmy się w zbiórkę okularów na cele misyjne, które zostaną przekazane chorym w Afryce za pośrednictwem misjonarzy z Zakonu OO. Bernardynów.

26.10. Zorganizowaliśmy w naszej szkole kiermasz ciast własnego wypieku, z którego dochód przeznaczyliśmy na „Adopcję Serca” dla dzieci z  Afryki.

25.10. Sprzątaliśmy cmentarz parafialny a konkretnie zaniedbane groby, o które nikt się już nie troszczy. Przy grobach nie zabrakło też naszej modlitwy w intencji zmarłych.

23.10. Zgłoszone wcześniej osoby wzięły udział w szkoleniu wolontariuszy „Szlachetnej Paczki”, które odbyło się w Brzeszczach.

18.10. Od początku października dwa razy w tygodniu prowadzimy modlitwę różańcową w Domu Opieki Caritas w Zebrzydowicach. Chorzy z radością gromadzą się na tę modlitwę z nami w swojej kaplicy. Dzisiaj dodatkowo zorganizowaliśmy spotkanie z Janem Pawłem II, które miało charakter wspomnień.

04.10. Po raz drugi w tym roku szkolnym bierzemy udział w akcji krwiodastwa.

03.10. Wzięliśmy udział w spotkaniu z wolontariuszami „Szlachetnej Paczki”, którzy motywowali nas do zaangażowania w to dzieło. Kilka pełnoletnich osób z naszej szkoły zgłosiło się do pilotowania tej akcji w terenie a kilkanaście niepełnoletnich wyraziło pragnienie pomocy w grudniowym finale.

Staramy się pomagać koleżankom i kolegom w lekcjach według potrzeb. Podjęliśmy „Krucjatę Miłosierdzia” czyli codzienną modlitwę za ludzi uzależnionych.

30.09. Odwiedziliśmy osoby starsze i chore w Domu Opieki Caritas w Zebrzydowicach. Zorganizowaliśmy dla nich spotkanie z Aniołami oraz przygotowaliśmy drobne upominki.

22.09. Zorganizowaliśmy kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno- Wychowawczego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Motywem przewodnim były słowa: „Być dobrym jak Anioł”. Dzieci otrzymały przygotowane przez nas smaczne upominki.

14.09. Wyjechaliśmy do szpitala w Wadowicach na pierwszą w tym roku szkolnym akcję oddawania krwi.

08.09. Uczestniczyliśmy w przygotowaniu liturgii uroczystej Mszy św. i w Dożynkach w Domu Pomocy Społecznej OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach.

Od 01.09. przystąpiliśmy do Małopolskiego Projektu „ Mieć wyobraźnię miłosierdzia” i jak co roku zaplanowaliśmy działania wolontaryjne, aby świadczyć miłosierdzie. Teraz jeszcze bardziej jesteśmy zmotywowani wezwaniem papieża Franciszka, które skierował do nas podczas Światowych Dni Młodzieży w Krakowie.

Poprawiony: czwartek, 29 grudnia 2016 18:53
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10
Copyright © 2019 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.