Start Szkolne koło Caritas
Szkolne koło Caritas
Działania w wolontariacie w 2018/19 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
czwartek, 30 maja 2019 18:25

 

SPOTKANIE Z CHORYMI

W grupie kilku wolontariuszy  odwiedziliśmy chorych w DPS w Zebrzydowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCJA „KRWIODAWSTWO”

Kolejny raz byliśmy w dziesięcioosobowej grupie oddać krew w szpitalu w Wadowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWIEDZINY W DPS W ZEBRZYDOWICACH

Wzięliśmy udział w spotkaniu z osobami chorymi w ośrodku DPS w Zebrzydowicach.

 

 

 

 

 

 

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Wzięliśmy, jak zwykle licznie, udział w dwudniowej Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „TAK. POMAGAM.”

 

 

 

 

 

REKOLEKCJE W SOSW

Przez dwa dni prowadziliśmy część rekolekcji dla dzieci i młodzieży w SOSW przedstawiając scenki biblijne oraz z życia codziennego, animując śpiew i zabawy dydaktyczne.

 

 

 

 

 

ZABAWY NA ŚWIETLICY

Co pewien czas odwiedzamy SOSW podczas zajęć świetlicowych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKCJA „ KRWIODAWSTWO”

Kolejny wyjazd do Wadowic na oddanie krwi.

Poprawiony: środa, 05 czerwca 2019 21:12
 
Działania w wolontariacie w 2018/19 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
czwartek, 03 stycznia 2019 21:28

SCENKI WIGILIJNE I ŻYCZENIA PRZEDSTAWIAMY W DPS  CARITAS ZEBRZYDOWICE

Zaprezentowaliśmy dzieciom i młodzieży ze SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej najważniejsze przesłanie Bożego Narodzenia w przygotowanym przez nas przedstawieniu. Potem złożyliśmy życzenia i przekazaliśmy symboliczne upominki.

 

 

 

 

 

 

PORZĄDKI ŚWIĄTECZNE I UBIERANIE CHOINEK W DPS ZEBRZYDOWICE

W miarę naszych możliwości i zdolności pomagaliśmy w przygotowaniach do świąt w DPS Caritas. Złożyliśmy również świąteczne życzenia i przekazaliśmy upominek pod choinkę.

 

 

 

 

 

 

SZLACHETNA PACZKA

Zaangażowaliśmy się w przygotowanie „szlachetnych paczek” ,  które zostały przekazane osobom chorym i samotnym.

 

 

 

 

 

 

MIKOŁAJ W ZEBRZYDOWICACH W DPS CARITAS i W KONWENCIE

Odwiedzaliśmy razem ze Św. Mikołajem chorych, którzy cieszyli się niespodziewaną ale zawsze mile widzianą wizytą nie tylko Mikołaja ale też młodzieży.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMAGAMY MIKOŁAJOWI PAKOWAĆ PREZENTY

Jak co roku przygotowywaliśmy mikołajowe symboliczne upominki dla chorych w DPS Caritas oraz w Domu Opieki przy konwencie OO. Bonifratrów w Zebrzydowicach.

 

 

 

 

 

OGÓLNOPOLSKA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Wzięliśmy licznie udział w XV Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „ Tak. Pomagam”, która zostanie przekazana osobom potrzebującym.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WSPARCIE DLA FUNDACJI „POMÓŻ WIĘCEJ”

Odpowiadając na prośbę fundacji zorganizowaliśmy zbiórkę słodyczy i zabawek dla dzieci objętych pomocą fundacji „Pomóż więcej”.

 

KWESTA NA POMOC UBOGIM Z OKAZJI II ŚWIATOWEGO DNIA UBOGICH

Przy kościele św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej kwestowaliśmy po  każdej Mszy Św. na pomoc ubogim zgodnie z prośbą papieża Franciszka.

 

 

 

SPOTKANIE PATRIOTYCZNE  W DPS  CARITAS W ZEBRZYDOWICACH

Wspólny śpiew patriotycznych pieśni z mieszkańcami DPS oraz ich wspomnienia z trudnych lat naszej ojczystej historii pomogły nam bardziej zrozumieć jaką wartość ma wolna Polska, w której my żyjemy.

 

SPOTKANIE Z CHORYMI

Odwiedziliśmy chorych w DPS w Zebrzydowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ODWIEDZINY NA ŚWIETLICY W SOSW  w KALWARII ZEBRZYDOWSKIEJ

Co tydzień odwiedzamy dzieci i młodzież w SOSW uczestnicząc w zajęciach świetlicowych, zabawach i rozmowach. To doświadczenie pomaga nam otwierać oczy i serce na tych, których czasem mijamy obojętnie i często nie rozumiemy.


 

 

 

POMOC KOLEŻEŃSKA

Po raz kolejny uwrażliwiamy siebie, aby w miarę naszych własnych zdolności i możliwości świadczyć pomoc koleżeńską nie tylko w nauce.

 

 

PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Korzystając z pięknej pogody zorganizowaliśmy sprzątanie zaniedbanych, zapomnianych grobów na kalwaryjskim cmentarzu.

 

 

 

 

 

 

KRWIODAWSTWO

Kolejna grupa wolontariuszy tym razem pięcioosobowa oddała krew w wadowickim szpitalu.

 

 

 

 

 

POMOC W PUNKCIE CHARYTATYWNYM

W ramach współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas w Kalwarii Zebrzydowskiej pomagaliśmy w rozładunku żywności z centrali z Krakowa, który zostanie przekazany najbardziej potrzebującym mieszkańcom Kalwarii i okolic.

 

ZBIÓRKA ZAKRĘTEK

W tym roku angażujemy się w zbieranie zakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla malutkiej Lenki.

 

 

KREW TO ŻYCIE

Świadomi , że nasza krew może uratować komuś życie wzięliśmy udział w pierwszej w tym roku akcji krwiodawstwa w szpitalu w Wadowicach. W naszej grupie było 11 osób.

 

 

 

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

Warto być wolontariuszem i kształtować w sobie wyobraźnię miłosierdzia. Ta myśl Św. Jana Pawła II jest wciąż aktualna dlatego u początku nowego roku szkolnego motywujemy się do zaangażowania dla pomnażania dobra. Przedstawiamy propozycje działań.

Poprawiony: czwartek, 30 maja 2019 19:47
 
Działania w wolontariacie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
środa, 03 stycznia 2018 21:40

ROK SZKOLNY 2017/18

SPOTKANIE Z CHORYMI

W grupie kilku wolontariuszy maturzystów odwiedziliśmy chorych w DPS w Zebrzydowicach.

 

AKCJA „KRWIODASTWO”

Ostatni raz przed wakacjami byliśmy w dziesięcioosobowej grupie oddać krew w szpitalu w Wadowicach.

 

WIOSENNE PORZĄDKI

Porządki przedświąteczne i wiosenne w domach u samotnych starszych osób to prawdziwa radość. W kilkuosobowej ekipie praca idzie szybko i nie męczy. Dodatkowo pozostaje radość dobrego uczynku.

 

ODWIEDZINY W DPS W ZEBRZYDOWICACH

Kolejne spotkanie z osobami chorymi w ośrodku DPS w Zebrzydowicach jest dla nas odkryciem tajemnicy życia, którą dzielą się z nami mieszkańcy DPS wdzięczni jak zawsze, że chcieliśmy z nimi pobyć.

 

WARSZTATY W SOSW

Godność osoby niepełnosprawnej była tematem warsztatów, w których uczestniczyliśmy w SOSW. Podczas spotkania animowaliśmy zabawy.

 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Drobne dyskretnie odkładane w Wielkim Poście  grosiki przekazaliśmy na rzecz chorych dzieci przez pośrednictwo CARITASU.

 

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Wzięliśmy, jak zwykle licznie, udział w dwudniowej Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „ TAK. POMAGAM.”

 

REKOLEKCJE W SOSW

Przez dwa dni prowadziliśmy część rekolekcji dla dzieci i młodzieży w SOSW przedstawiając scenki biblijne oraz z życia codziennego, animując śpiew i zabawy dydaktyczne.

 

ZABAWY NA ŚWIETLICY

Co pewien czas odwiedzamy SOSW podczas zajęć świetlicowych i bierzemy udział w  zabawach i rozmowach z dziećmi i młodzieżą.

 

AKCJA „ KRWIODASTWO”

Kolejny wyjazd do Wadowic na oddanie krwi.

JAK DOBRZE JEST, GDY LUDZI ŁĄCZY SERCE

Kolędowo i zagadkowo a przede wszystkim radośnie przebiegało nasze kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą z SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na koniec zostały wręczone „słodkie medale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMAGANIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ

Tym razem jak zwykle z radością pomagaliśmy w rozładunku towaru z Centrali Caritas, który będzie rozdzielany ludziom potrzebującym wsparcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLĘDOWANIE W ZEBRZYDOWICACH

Z kolędą i drobnymi upominkami świątecznymi nawiedziliśmy chorych w Domu Opieki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRWIODAWSTWO

Po raz kolejny w tym roku szkolnym oddawaliśmy krew w szpitalu w Wadowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŁOŚĆ DAJ BLIŹNIEMU

Odwiedzaliśmy chorych w Domu Opieki w Zebrzydowicach. Pomagaliśmy
w zorganizowaniu Wigilii dla osób ubogich i samotnych.

 

 

 

 

 

 

BARWY WOLONTARIATU

Wzięliśmy udział w Małopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu”
oraz w uroczystej Gali Finałowej w kinie Ars w Krakowie, podczas której otrzymaliśmy Dyplom Uznania jako podziękowanie za różnorodną działalność na rzecz ludzi potrzebujących.

 

 

 

 

 

 

SZLACHETNA PACZKA (po lewej)

Zorganizowaliśmy szkolną „Szlachetną Paczkę” dla niepełnej rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

 

„TAK POMAGAM” (po prawej)

Zaangażowaliśmy się licznie w dwudniową XIII Ogólnopolską Zbiórkę Żywności organizowaną przez Caritas.

 

 

 

 

 

 

 

ŚW. MIKOŁAJ

Pomagaliśmy św. Mikołajowi organizować prezenty dla osób chorych
i samotnych. Potem pomagaliśmy je rozdawać.

 

 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNE KARTKI DOBROCZYNNE

Rozprowadzaliśmy świąteczne kartki dobroczynne, z których dochód został przeznaczony na pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

 

 

 

 

 

KRUCJATA MIŁOSIERDZIA

Modlimy się indywidualnie i grupowo za ludzi uzależnionych od różnych nałogów.

 

POMOC KOLEŻEŃSKA

Podejmujemy starania, aby upowszechnić pomoc koleżeńską w nauce.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Kwestowaliśmy przed kościołem św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej zbierając środki na organizację centralnych obchodów I Światowego Dnia Ubogich w Krakowie oraz na lokalne cele charytatywne. Światowy Dzień Ubogich jest zainicjowany przez Papieża Franciszka.

 

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które miało charakter patriotyczny.

 

PAMIĘĆ O TYCH, CO ODESZLI

Sprzątaliśmy zaniedbane groby na cmentarzu i modliliśmy się za tych, co odeszli.

 

 

 

BAW SIĘ Z NAMI

Odwiedzaliśmy dzieci  młodzież w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tym razem spotkanie przebiegało w atmosferze zabaw i tańca.

 

 

 

 

 

 

ZAKRĘTKI

Zbieramy zakrętki na sprzęt rehabilitacyjny dla dwuletniej dziewczynki.

 

KAŻDE RĘCE SĄ POTRZEBNE

Po raz kolejny pomagaliśmy w rozładunku żywności z centrali Caritas z Krakowa, która będzie przekazana osobom potrzebującym z Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic.

 

KRWIODASTWO

Trzykrotnie oddawaliśmy krew w szpitalu w Wadowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KROMKA CHLEBA”

We wrześniu wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Kromka Chleba”, której celem jest uwrażliwienie nas wszystkich na szacunek dla chleba i pragnienie dzielenia się z tymi, którzy go nie mają.

Poprawiony: piątek, 11 stycznia 2019 12:22
 
"Kromka chleba" w naszej szkole PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   
środa, 11 października 2017 19:18

Wolontariusze Szkolnego Koła Caritas wraz z innymi uczniami naszej szkoły włączyli się w ogólnopolską akcję „Kromka Chleba”.  Uczniowie wykonali plakaty, których celem jest uwrażliwienie nas wszystkich na szacunek dla chleba i wszelkiego pożywienia, a także na potrzebę dzielenia się z tymi, którzy go nie mają.

Poprawiony: środa, 11 października 2017 19:19
 
AKCJE SZKOLNEGO KOŁA CARITAS PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   
niedziela, 21 maja 2017 20:31

SZKOLNE KOŁO CARITAS- działania w II semestrze roku szkolnego 2016/2017:

15.05.2017 - Odwiedziliśmy osoby chore w Domu Opieki „Caritas” w Zebrzydowicach.

10.05. 2017- W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczestniczyliśmy w warsztatach integracyjnych zorganizowanych z okazji Dnia Godności Osób Niepełnosprawnych.

29.04. 2017 - Kwestowaliśmy przy kościele św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej na pomoc mieszkańcom Syrii wyniszczonej wojną.

11.04. Przygotowaliśmy misterium dla dzieci i młodzieży ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, złożyliśmy im świąteczne życzenia i przekazaliśmy dla nich słodkie świąteczne upominki.

Pomagaliśmy w porządkach świątecznych osobom starszym i samotnym.

04.04. W Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej uczestniczyliśmy w warsztatach pt. „Jak dziecko autystyczne odbiera świat”.

W Wielkim Poście zorganizowaliśmy kwesty i kiermasze, z których dochód został przeznaczony na leczenie ciężko chorej koleżanki Dominiki z naszej szkoły.

24.03. – 25.03. Licznie, jak zwykle, wzięliśmy udział w XII Ogólnopolskiej Akcji Zbiórki Żywności w sześciu sklepach na terenie Kalwarii Zebrzydowskiej.

21.03. Po raz kolejny oddawaliśmy krew w szpitalu w Wadowicach.

Kilkakrotnie odwiedzaliśmy dzieci w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym uczestnicząc w zajęciach świetlicowych.

W ramach projektu „Mieć wyobraźnię miłosierdzia” odwiedzaliśmy chorych, a także modliliśmy się za ludzi uzależnionych.

24.01. Pomagaliśmy w rozładunku towaru z krakowskiej centrali „Caritas” dla ludzi potrzebujących z Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic.

18.01. Wzięliśmy udział w akcji oddawania krwi w szpitalu w Wadowicach.

Poprawiony: piątek, 08 września 2017 19:46
 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 10
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.