Start Szkolne koło Caritas Działania w wolontariacie
Działania w wolontariacie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
środa, 03 stycznia 2018 21:40

ROK SZKOLNY 2018/19

 

SPOTKANIE Z CHORYMI

Odwiedziliśmy chorych w DPS w Zebrzydowicach.

 

POMOC KOLEŻEŃSKA

Po raz kolejny uwrażliwiamy siebie, aby w miarę naszych własnych zdolności i możliwości świadczyć pomoc koleżeńską nie tylko w nauce.

 

PORZĄDKOWANIE GROBÓW

Korzystając z pięknej pogody zorganizowaliśmy sprzątanie zaniedbanych, zapomnianych grobów na kalwaryjskim cmentarzu.

 

KRWIODASTWO

Kolejna grupa wolontariuszy tym razem pięcioosobowa oddała krew w wadowickim szpitalu.

 

POMOC W PUNKCIE CHARYTATYWNYM

W ramach współpracy z Parafialnym Zespołem Caritas w Kalwarii Zebrzydowskiej pomagaliśmy w rozładunku żywności z centrali z Krakowa, który zostanie przekazany najbardziej potrzebującym mieszkańcom Kalwarii i okolic.

 

ZBIÓRKA ZAKRĘTEK

W tym roku angażujemy się w zbieranie zakrętek na sprzęt rehabilitacyjny dla malutkiej Lenki.

 

KREW TO ŻYCIE

Świadomi , że nasza krew może uratować komuś życie wzięliśmy udział w pierwszej w tym roku akcji krwiodawstwa w szpitalu w Wadowicach. W naszej grupie było 11 osób.

 

SPOTKANIE FORMACYJNE

Warto być wolontariuszem i kształtować w sobie wyobraźnię miłosierdzia. Ta myśl Św. Jana Pawła II jest wciąż aktualna dlatego u początku nowego roku szkolnego motywujemy się do zaangażowania dla pomnażania dobra. Przedstawiamy propozycje działań.

 

ROK SZKOLNY 2017/18

SPOTKANIE Z CHORYMI

W grupie kilku wolontariuszy maturzystów odwiedziliśmy chorych w DPS w Zebrzydowicach.

 

AKCJA „KRWIODASTWO”

Ostatni raz przed wakacjami byliśmy w dziesięcioosobowej grupie oddać krew w szpitalu w Wadowicach.

 

WIOSENNE PORZĄDKI

Porządki przedświąteczne i wiosenne w domach u samotnych starszych osób to prawdziwa radość. W kilkuosobowej ekipie praca idzie szybko i nie męczy. Dodatkowo pozostaje radość dobrego uczynku.

 

ODWIEDZINY W DPS W ZEBRZYDOWICACH

Kolejne spotkanie z osobami chorymi w ośrodku DPS w Zebrzydowicach jest dla nas odkryciem tajemnicy życia, którą dzielą się z nami mieszkańcy DPS wdzięczni jak zawsze, że chcieliśmy z nimi pobyć.

 

WARSZTATY W SOSW

Godność osoby niepełnosprawnej była tematem warsztatów, w których uczestniczyliśmy w SOSW. Podczas spotkania animowaliśmy zabawy.

 

JAŁMUŻNA WIELKOPOSTNA

Drobne dyskretnie odkładane w Wielkim Poście  grosiki przekazaliśmy na rzecz chorych dzieci przez pośrednictwo CARITASU.

 

PRZEDŚWIĄTECZNA ZBIÓRKA ŻYWNOŚCI

Wzięliśmy, jak zwykle licznie, udział w dwudniowej Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności „ TAK. POMAGAM.”

 

REKOLEKCJE W SOSW

Przez dwa dni prowadziliśmy część rekolekcji dla dzieci i młodzieży w SOSW przedstawiając scenki biblijne oraz z życia codziennego, animując śpiew i zabawy dydaktyczne.

 

ZABAWY NA ŚWIETLICY

Co pewien czas odwiedzamy SOSW podczas zajęć świetlicowych i bierzemy udział w  zabawach i rozmowach z dziećmi i młodzieżą.

 

AKCJA „ KRWIODASTWO”

Kolejny wyjazd do Wadowic na oddanie krwi.

JAK DOBRZE JEST, GDY LUDZI ŁĄCZY SERCE

Kolędowo i zagadkowo a przede wszystkim radośnie przebiegało nasze kolejne spotkanie z dziećmi i młodzieżą z SOSW w Kalwarii Zebrzydowskiej. Na koniec zostały wręczone „słodkie medale”.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POMAGANIE TO NASZA SPECJALNOŚĆ

Tym razem jak zwykle z radością pomagaliśmy w rozładunku towaru z Centrali Caritas, który będzie rozdzielany ludziom potrzebującym wsparcia.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KOLĘDOWANIE W ZEBRZYDOWICACH

Z kolędą i drobnymi upominkami świątecznymi nawiedziliśmy chorych w Domu Opieki.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KRWIODAWSTWO

Po raz kolejny w tym roku szkolnym oddawaliśmy krew w szpitalu w Wadowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MIŁOŚĆ DAJ BLIŹNIEMU

Odwiedzaliśmy chorych w Domu Opieki w Zebrzydowicach. Pomagaliśmy
w zorganizowaniu Wigilii dla osób ubogich i samotnych.

 

 

 

 

 

 

BARWY WOLONTARIATU

Wzięliśmy udział w Małopolskim Konkursie „Barwy Wolontariatu”
oraz w uroczystej Gali Finałowej w kinie Ars w Krakowie, podczas której otrzymaliśmy Dyplom Uznania jako podziękowanie za różnorodną działalność na rzecz ludzi potrzebujących.

 

 

 

 

 

 

SZLACHETNA PACZKA (po lewej)

Zorganizowaliśmy szkolną „Szlachetną Paczkę” dla niepełnej rodziny znajdującej się w trudnej sytuacji życiowej.

 

„TAK POMAGAM” (po prawej)

Zaangażowaliśmy się licznie w dwudniową XIII Ogólnopolską Zbiórkę Żywności organizowaną przez Caritas.

 

 

 

 

 

 

 

ŚW. MIKOŁAJ

Pomagaliśmy św. Mikołajowi organizować prezenty dla osób chorych
i samotnych. Potem pomagaliśmy je rozdawać.

 

 

 

 

 

 

ŚWIĄTECZNE KARTKI DOBROCZYNNE

Rozprowadzaliśmy świąteczne kartki dobroczynne, z których dochód został przeznaczony na pomoc dzieciom niepełnosprawnym.

 

 

 

 

 

KRUCJATA MIŁOSIERDZIA

Modlimy się indywidualnie i grupowo za ludzi uzależnionych od różnych nałogów.

 

POMOC KOLEŻEŃSKA

Podejmujemy starania, aby upowszechnić pomoc koleżeńską w nauce.

 

ŚWIATOWY DZIEŃ UBOGICH

Kwestowaliśmy przed kościołem św. Józefa w Kalwarii Zebrzydowskiej zbierając środki na organizację centralnych obchodów I Światowego Dnia Ubogich w Krakowie oraz na lokalne cele charytatywne. Światowy Dzień Ubogich jest zainicjowany przez Papieża Franciszka.

 

PATRIOTYCZNE ŚPIEWANIE

Uczestniczyliśmy w spotkaniu z dziećmi i młodzieżą ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego, które miało charakter patriotyczny.

 

PAMIĘĆ O TYCH, CO ODESZLI

Sprzątaliśmy zaniedbane groby na cmentarzu i modliliśmy się za tych, co odeszli.

 

 

 

BAW SIĘ Z NAMI

Odwiedzaliśmy dzieci  młodzież w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Kalwarii Zebrzydowskiej. Tym razem spotkanie przebiegało w atmosferze zabaw i tańca.

 

 

 

 

 

 

ZAKRĘTKI

Zbieramy zakrętki na sprzęt rehabilitacyjny dla dwuletniej dziewczynki.

 

KAŻDE RĘCE SĄ POTRZEBNE

Po raz kolejny pomagaliśmy w rozładunku żywności z centrali Caritas z Krakowa, która będzie przekazana osobom potrzebującym z Kalwarii Zebrzydowskiej i okolic.

 

KRWIODASTWO

Trzykrotnie oddawaliśmy krew w szpitalu w Wadowicach.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„KROMKA CHLEBA”

We wrześniu wzięliśmy udział w ogólnopolskiej akcji „Kromka Chleba”, której celem jest uwrażliwienie nas wszystkich na szacunek dla chleba i pragnienie dzielenia się z tymi, którzy go nie mają.

Poprawiony: poniedziałek, 29 października 2018 22:17
 
Copyright © 2018 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.