Start Biblioteka Regulamin
Regulamin PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator Maria Nowak   
środa, 03 września 2008 21:55

Regulamin biblioteki Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej

 1. Biblioteka służy uczniom, wychowankom, nauczycielom i innym pracownikom szkoły, a także rodzicom.
 2. Biblioteka udostępnia zbiory czytelnikom indywidualnym do domu (lektury, literaturę piękną, popularnonaukową) oraz na miejscu - w czytelni - wydawnictwa informacyjne i czasopisma.
 3. Uczeń może wypożyczać książki na okres ferii zimowych oraz, po rozliczeniu się z materiałów bibliotecznych wypożyczonych w ciągu roku szkolnego, może wypożyczać książki na wakacje.
 4. Absolwenci mogą korzystać ze zbiorów po podpisaniu zobowiązania do przestrzegania zapisów regulaminu.
 5. Biblioteka jest czynna: w poniedziałek, wtorek i czwartek od 8:00 do 14:00, w środę od 9:00 do 16:00, w piątek od 8:00 do 13:00.
 6. Czytelnik może wypożyczyć jednorazowo 3 książki na okres 1 miesiąca z możliwością przedłużenia wypożyczeń. Lektury szkolne oraz szczególnie poczytne nowości wypożycza się na okres 2 tygodni.
 7. Zasady korzystania z bibliotek przedmiotowych określają nauczyciele - opiekunowie.
 1. Czytelnia jest czynna w godzinach otwarcia biblioteki:
 • do czytelni uczniowie wchodzą bez okryć wierzchnich;
 • w czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków;
 • fakt korzystania z czytelni uczniowie dokumentują wpisem w zeszycie odwiedzin.
 1. Czytelnik odpowiada za wypożyczone przez siebie książki. W przypadku ich zniszczenia lub zagubienia obowiązany jest zwrócić bibliotece książkę (książki) wskazaną przez bibliotekarza, odpowiadającą aktualnej wartości zniszczonej (zagubionej) książki.
 2. Wszystkie wypożyczone materiały muszą być zwrócone do biblioteki najpóźniej na tydzień przed końcem roku szkolnego.
 3. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia z biblioteką.

 

Regulamin korzystania ze stanowisk komputerowych biblioteki

 1. Z komputerów multimedialnych mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie, wychowankowie i pracownicy szkoły w godzinach pracy biblioteki szkolnej.
 2. Stanowiska komputerowe w czytelni służą do wyszukiwania informacji w sieci Internet oraz przeglądania programów edukacyjnych dostępnych w bibliotece, projektowania stron www, pisania tekstów do gazetki szkolnej, itp.
 3. Praca przy komputerze możliwa jest po otrzymaniu zgody bibliotekarza.
 4. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu odwiedzin.
 5. Jednorazowo można korzystać z komputera do 1 godziny.
 6. Istnieje możliwość rezerwacji komputera na następny dzień (1 godzina).
 7. Korzystać można tylko z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania własnych programów i dokonywania zmian w już istniejącym oprogramowaniu. Nie wolno wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).
 8. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputerów należy zgłaszać natychmiast bibliotekarzowi.
 9. Zabrania się wkładania własnych dyskietek i dysków optycznych do stacji dysków bez zgody nauczyciela.
 10. Za naruszenie regulaminu oraz przeglądanie stron zawierających treści szkodliwe będą nakładane kary (np. zakaz korzystania z komputera przez wyznaczony okres czasu).
Poprawiony: środa, 30 maja 2018 13:52
 
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.