Start Biblioteka Lektury do matury
Lektury do matury PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
piątek, 16 listopada 2012 08:56

Wykaz lektur

Lektury z gwiazdką* - obowiązkowe na pisemny egzamin maturalny z języka polskiego


Z ZAKRESU GIMNAZJUM

Jan Kochanowski: wybrane fraszki, Treny (V, VII, VIII)

Ignacy Krasicki: wybrane bajki

Aleksander Fredro: Zemsta

Adam Mickiewicz: Dziady cz. II

Henryk Sienkiewicz: wybrana powieść historyczna (Quo vadis, Krzyżacy, Potop)

 

Z ZAKRESU LICEUM

Bogurodzica

Jan Kochanowski: wybrane pieśni, treny (inne niż w gimnazjum), psalmy

Adam Mickiewicz: Dziady cz. III

Adam Mickiewicz: Pan Tadeusz

Bolesław Prus: Lalka

Stanisław Wyspiański: Wesele

Bruno Schulz: wybrane opowiadanie

Witold Gombrowicz: Ferdydurke

 

Wykaz lektur obowiązujących na  egzamin maturalny z języka polskiego od 2015 r.

Nie mniej niż 13 pozycji książkowych oraz wybrane przez nauczyciela teksty o mniejszej objętości


POZIOM PODSTAWOWY

Teksty poznawane w całości

- Sofokles Antygona lub Król Edyp (wersja literacka lub spektakl teatralny)

- Bogurodzica

- Lament świętokrzyski

- Jan Kochanowski – psalmy, pieśni i treny (wybór)

- Mikołaj Sęp-Szarzyński - wybrane sonety

- William Szekspir Makbet lub Hamlet

- Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym Romantyczność), Pan Tadeusz, Dziady cz. III

- Juliusz Słowacki – wybrane wiersze

- Bolesław Prus – Lalka

- Fiodor Dostojewski - Zbrodnia i kara lub Łagodna

- Joseph Conrad - Jądro ciemności

- Kazimierz Przerwa-Tetmajer – wybór wierszy

- Jan Kasprowicz - wybór wierszy

- Leopold Staff - wybór wierszy z różnych epok

- Stanisław Wyspiański – Wesele

- Władysław Stanisław Reymont – Chłopi (t. I - Jesień)

- Stefan Żeromski – wybrany utwór (Ludzie bezdomni, Wierna rzeka, Echa leśne lub Przedwiośnie)

- Tadeusz Borowski - wybrane opowiadanie

- Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński - wybrane wiersze

- Jarosław Iwaszkiewicz - wybrane opowiadanie

- Bruno Schulz - wybrane opowiadanie

- Czesław Miłosz, Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Zbigniew Herbert, Wisława Szymborska, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak - wybrane wiersze

- Miron Białoszewski - wybrane utwory

- wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza (Szewcy), Sławomira Mrożka (Tango) lub Tadeusza Różewicza (Kartoteka)

- wybrana powieść polska z XX lub XXI wieku (np. Granica Zofii Nałkowskiej, Solaris Stanisława Lema, Cudzoziemka Marii Kuncewiczowej)

- wybrana powieść światowa z XX lub XXI wieku (np. Proces Franza Kafki, Dżuma Alberta Camusa, Imię róży Umberto Eco)

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela)

- wybór mitów

- Dzieje Tristana i Izoldy

- Miguel de Cervantes Don Kichot

- Jan Chryzostom Pasek Pamiętniki

- Ignacy Krasicki - wybrana satyra lub Monachomachia

- Adam Mickiewicz Dziady część IV

- Juliusz Słowacki Kordian

- Witold Gombrowicz Ferdydurke

- Irit Amiel - wybrane opowiadanie z tomu Osmaleni lub Hanna Krall Zdążyć przed Panem Bogiem

- Gustaw Herling-Grudziński Inny świat

- Ryszard Kapuściński Podróże z Herodotem

- Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa św. Jana)

Inne

- wybrane filmy z twórczości polskich reżyserów (np. Krzysztofa Kieślowskiego, Andrzeja Munka, Andrzeja Wajdy, Krzysztofa Zanussiego)

- homilia Jana Pawła II wygłoszona 2 czerwca 1979 r. w Warszawie na Pl. Zwycięstwa (Piłsudskiego) - nagranie telewizyjne

 

POZIOM ROZSZERZONY ponadto:

Teksty poznawane w całości

- Horacy - wybrane liryki

- Jan Kochanowski – Treny (jako cykl poetycki)

- poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)

- wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej

- Juliusz Słowacki – Kordian lub Fantazy

- Zygmunt Krasiński Nie-Boska komedia

- realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. Ojciec Goriot Honoriusza Balzaca, Nana Emila Zoli, Pani Bovary Gustawa Flauberta)

- Stanisław Ignacy Witkiewicz Szewcy

- Gustaw Herling-Grudziński - wybrane opowiadanie (Wieża)

- Michaił Bułhakow Mistrz i Małgorzata

- wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI wieku (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk)

- wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)

- wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niż na poziomie podstawowym)

Teksty poznawane w całości lub w części (decyzja należy do nauczyciela)

- wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej

- Dante Alighieri Boska komedia

- Johann Wolfgang Goethe Faust

- Czesław Miłosz - wybrany esej

- Zbigniew Herbert - wybrany esej

- inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera)

- wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)

- dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Witolda Gombrowicza)

- Jan Paweł II Tryptyk Rzymski

- Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok)

Inne

- wybrane filmy z klasyki kinematografii światowej (np. Ingmara Bergmana, Charlesa Chaplina, Federico Felliniego, Akiry Kurosawy, Orsona Wellesa)

- spektakle teatralne (w tym Teatru TV) - przynajmniej jeden w roku

- stała lektura gazety codziennej, tygodnika opinii, miesięcznika i kwartalnika


Lista lektur przygotowana została w oparciu o podstawę programową (Rozp. MEN z dnia 27 sierpnia 2012 r. DzU z 2012 r. poz. 977) oraz Informator Centralnej Komisji Egzaminacyjnej Egzamin maturalny od 2015 roku.

Poprawiony: piątek, 25 maja 2018 10:38
 
Copyright © 2019 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.