Start INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PO 8 KLASIE Klasa językowo-publicystyczna
Klasa językowo-publicystyczna po 8 klasie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   

Klasa językowo-publicystyczna

Przedmioty rozszerzone:

  • j. polski
  • historia
  • język angielski  lub język niemiecki
dodatkowo:
  • zajęcia z prawa


.

Jest to oferta skierowana do uczniów chcących  rozwijać zainteresowania i zdolności humanistyczne, językowe oraz medialne.


Uczniowie tej klasy mogą doskonalić wszystkie sprawności językowe w oparciu o aktywizujące metody nauczania, pracować w małych grupach dobranych pod względem stopnia zaawansowania, zdobywać wiedzę w komfortowych warunkach w tzw. laboratorium językowym w oparciu o najnowsze technologie informacyjne z użyciem tablicy interaktywnej. W ciągu trzech lat nauki uczniowie mają możliwość biegłego opanowania języka angielskiego w mowie i piśmie. Zdobywają również wiedzę w zakresie literatury, kultury, historii i realiów anglojęzycznego obszaru językowego. Poza tym  chętne uczestniczą w wymianie międzynarodowej  z Anglią i Niemcami. Corocznie uczniowie tej klasy z sukcesem biorą udział w konkursach językowych: Powiatowym Konkursie Shamrock, Międzynarodowej Olimpiadzie Języka Angielskiego i Niemieckiego i innych. To wszystko pozwala pomyślnie zdać nie tylko egzamin maturalny, ale również egzaminy na certyfikaty językowe.


W związku z dużym zainteresowaniem młodzieży prawem  i administracją  w klasie tej jako przedmiot dodatkowy są realizowane zajęcia z elementów prawa.


Natomiast język polski realizowany na poziomie rozszerzonym dodatkowa wzbogacony jest  o zajęcia dziennikarskie, w czasie których młodzież  poznaje tajniki pracy w gazecie i innych mediach, rozwija swe indywidualne zdolności. Owocem tych zajęć jest gazeta szkolna „Persyflaż” oraz udział w konkursach publicystycznych.


Edukacja w tej klasie z rozszerzonymi: językiem polskim, historią lub wiedzą o społeczeństwie i językiem obcym umożliwia uczniom dobre przygotowanie się do matury z tych przedmiotów. To dobry start na takie kierunki studiów, jak: prawo, administracja, stosunki międzynarodowe, filologia polska, angielska lub inna, dziennikarstwo, komunikacja społeczna, socjologia, europeistyka, politologia, archeologia, zarządzanie kulturą i wiele innych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2020 19:10
 
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.