Start INFORMACJE DLA KANDYDATÓW PO 8 KLASIE Klasa matematyczno-informatyczna
Klasa matematyczno-informatyczna po 8 klasie PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   

Klasa matematyczno - informatyczna

Przedmioty rozszerzone:

· matematyka,

· fizyka

· informatyka   lub język angielski

 

 

 

Klasa matematyczno-informatyczna funkcjonuje w naszym liceum od wielu lat i ciągle cieszy się dużym zainteresowaniem uczniów. Stworzona jest z myślą o osobach, które chcą rozwijać swe zdolności i umiejętności w dziedzinie nauk ścisłych, pogłębiać zainteresowania poprzez udział w zajęciach dodatkowych, brać udział w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, zdobywać wiedzę w komfortowych warunkach - w nowoczesnej pracowni komputerowej i językowej w oparciu o najnowsze technologie informacyjne z użyciem tablicy interaktywnej. Uczniowie tej klasy z powodzeniem startują w takich konkursach i olimpiadach, jak: olimpiada „O Diamentowy Indeks AGH”, Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Kangur”,  Międzynarodowy Konkurs Matematyczny „Matematyka bez granic”, konkurs UJ „Zobaczyć matematykę”, Konkurs Informatyczny TIK?-TAK! .


Realizowanie przedmiotów rozszerzonych - matematyki, fizyki i informatyki lub języka angielskiego– pozwala pomyślnie i wysoko zdać egzamin maturalny z tych przedmiotów.


Klasa ta jest przewidziana dla osób, które w przyszłości mają zamiar studiować przedmioty ścisłe i techniczne na uniwersytetach, politechnikach, uczelniach technicznych oraz ekonomicznych.. Absolwenci tej klasy wybierają  takie kierunki jak: matematyka stosowana, matematyka i finanse, informatyka, ekonomia, elektrotechnika,  geodezja i kartografia, gospodarka przestrzenna, budownictwo, architektura, inżynieria bezpieczeństwa, inżynieria biomedyczna, inżynieria środowiska,  mechatronika,  stosunki międzynarodowe, transport, rachunkowość i finanse, zarządzanie,  a także wiele innych.  Mogą oni również z powodzeniem kontynuować naukę w szkołach policealnych. W dobie prężnie rozwijającej się informatyzacji społeczeństwa dobra znajomość języka angielskiego i informatyki daje uczniom tej klasy szerokie możliwości dalszego kształcenia oraz znalezienia  pracy.


 

Poprawiony: poniedziałek, 06 kwietnia 2020 19:03
 
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.