Start
Witaj na stronie Liceum
Komputery z programu rządowego PDF Drukuj Email
Wpisany przez Maria Nowak   
środa, 22 lipca 2020 20:52

W ramach projektu "Zdalna szkoła w systemie kształcenia zdalnego" nasza szkoła otrzymała

14 laptopów do wykorzystania przez uczniów i nauczycieli.
Poprawiony: środa, 22 lipca 2020 21:05
 
Terminy egzaminów poprawkowych PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 24 czerwca 2020 06:50

Terminy egzaminów poprawkowych

 

24 sierpnia 2020 r. (poniedziałek) godz. 9.00:

historia, geografia, j. angielski

 

25 sierpnia 2020 r. (wtorek) godz. 9.00:

matematyka

Poprawiony: środa, 24 czerwca 2020 07:10
 
Zapraszamy ósmoklasistów - oferta szkoły PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
niedziela, 05 kwietnia 2020 16:25

Drodzy Ósmoklasiści,

Jesteście coraz bliżej podjęcia ważnej decyzji, w jakiej szkole będziecie kontynuować naukę po ukończeniu szkoły podstawowej. Ponieważ nie możemy spotkać się z Wami osobiście w Waszych szkołach ani zaprosić Was w mury naszego liceum na Dzień Otwarty, pragniemy zachęcić Was do zapoznania się z naszą ofertą edukacyjną poprzez stronę internetową. Prezentujemy tu najważniejsze informacje, które pomogą Wam podjąć decyzję o wyborze, mamy nadzieję, właśnie naszego liceum. Serdecznie zapraszamy!

Szczegółowe informacje znajdują się w zakładce Informacje dla kandydatów >>>

REGULAMIN REKRUTACJI >>>


Poprawiony: czwartek, 09 kwietnia 2020 17:05
 
HARMONOGRM REKRUTACJI PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 20 maja 2020 09:43

Na podstawie  § 11b ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r.w sprawie szczególnych rozwiązańw okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493 z późn. zm.)

ogłasza się

TERMINY POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Lp.

Rodzaj czynności

Termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

1

2

3

1

Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej wraz
z dokumentami z wyłączeniem szkół i oddziałów dwujęzycznych i oddziałów międzynarodowych, oddziałów przygotowania wojskowego, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe

od 15 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r.

do godz. 15.00

2

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej
o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej.

od 26 czerwca 2020 r.

do 10 lipca 2020 r. do godz. 15.00

3

Złożenie wraz z dokumentami wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej dwujęzycznej, oddziału dwujęzycznego, oddziału międzynarodowego, oddziału przygotowania wojskowego w szkole ponadpodstawowej, oddziałów wymagających od kandydatów szczególnych indywidualnych predyspozycji oraz do szkół i oddziałów prowadzących szkolenie sportowe w szkołach ponadpodstawowych.

od 15 czerwca 2020 r. do 22 czerwca 2020 r. do godz. 15.00

4.

Podanie do publicznej wiadomości przez dyrektora szkoły, o której mowa w pkt 3, terminu przeprowadzenia sprawdzianu lub prób sprawności, o których mowa w  pkt 5-7.

do  12 czerwca 2020 r.

5

Przeprowadzenie sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

 

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin[1] do 30 lipca 2020 r.

6

Przeprowadzenie prób sprawności fizycznej

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

7

Przeprowadzenie sprawdzianu kompetencji językowych,
Przeprowadzenie sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasy wstępne)

od 23 czerwca 2020 r. do 7 lipca  2020 r.;

II termin1 do 30 lipca 2020 r.

8

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

9

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej,

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

10

Podanie do wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywny wynik sprawdzianu kompetencji językowych, sprawdzianu predyspozycji  językowych (klasa wstępna).

I termin do 9  lipca  2020 r.;

II termin do 31 lipca 2020 r.;

 

11

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz zmiana przez  kandydata wniosku o przyjęcie, w tym zamiana szkół do których kandyduje

od 31 lipca do  4 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

12

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków poświadczanych w oświadczeniach, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności związanych z ustaleniem tych okoliczności.

do 4 sierpnia 2020 r.

13

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym ustalonych przez wójta (burmistrza lub prezydenta) okoliczności wskazanych w oświadczeniach

do 11 sierpnia 2020 r.

14

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

12 sierpnia  2020 r.

15

Wydanie przez szkołę prowadzącą kształcenie zawodowe skierowania na badanie lekarskie

od 15 czerwca 2020 r.
do 14 sierpnia 2020 r.

16

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginału świadectwa ukończenia szkoły i oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu zewnętrznego, o ile nie zostały one złożone w uzupełnieniu wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej, a w przypadku szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe - także zaświadczenia lekarskiego zawierającego orzeczenie o braku przeciwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu oraz odpowiednio orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdami i orzeczenia psychologicznego o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

od 13 sierpnia  do 18 sierpnia 2020 r. do godz. 15.00

 

17

Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

19 sierpnia 2020 r.
- do godz. 14.00

18

Poinformowanie przez dyrektora szkoły ponadpodstawowej kuratora oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole

19 sierpnia 2020 r.

19

Opublikowanie przez właściwego Kuratora oświaty informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych

do 20  sierpnia 2020 r.

20

Wystąpienie do komisji rekrutacyjnej o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 22  sierpnia  2020 r.

21

Sporządzenie przez komisje rekrutacyjną uzasadnienia odmowy przyjęcia.

do 3 dni od dnia wystąpienia o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

22

Wniesienie do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia otrzymania uzasadniania odmowy przyjęcia

23

Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej.

do 3 dni od dnia złożenia odwołania do dyrektora szkoły

Dodatkowe informacje:

1. W okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty wniosek o przyjęcie do szkoły, w tym wymagane załączniki zgodnie z przepisy § 11a rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19 (Dz. U. poz. 493 z późn.zm.) mogą być procedowane za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

2. Przepisy § 11b ww. rozporządzenia w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID—19  umożliwiają w okresie ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty zapoznanie się rodziców i uczniów z wynikami postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów (zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych oraz przyjętych i nieprzyjętych) podanymi do publicznej wiadomości także na stronach internetowych tych jednostek.


Poprawiony: poniedziałek, 25 maja 2020 08:37
 
Nietypowe zakończenie roku PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
poniedziałek, 29 czerwca 2020 13:37

Nietypowy rok szkolny 2019/2020, którego ostatnie miesiące były podporządkowane epidemii, zakończył się również w sposób niestandardowy. 26 czerwca, w dniu zakończenia nauki, nie było uroczystej akademii, podczas której wręczono by wyróżnionym uczniom świadectwa z biało-czerwonym paskiem, dyplomy i nagrody, zabrakło przemówień i podziękowań. Zgodnie z tradycją została jedynie odprawiona msza święta w kościele parafialnym o godz. 8, wzięła w niej udział jednak nieliczna grupa młodzieży. W nabożeństwie można było uczestniczyć także za pomocą łączy internetowych i być może część uczniów z tej możliwości skorzystała.

W szkole w wyznaczonych salach lekcyjnych i o określonych godzinach uczniowie mogli odebrać świadectwa z rąk swoich wychowawców. Wszystkich obowiązywało stosowanie zasad bezpieczeństwa – zasłanianie ust i nosa, zachowanie dystansu. Duża część młodzieży, stęskniona za szkolnymi murami i swoimi kolegami, pojawiła się w strojach galowych, aby odebrać świadectwo i, co może dla nich ważniejsze, choć na chwilę spotkać się z nauczycielami i znajomymi z klasy.

Ostatnie miesiące, z nauką prowadzoną w systemie zdalnym, nie były łatwe ani dla młodzieży i rodziców, ani dla nauczycieli i wszyscy mają nadzieję, że od września spotkają się już w szkole i powrócą do nauki w normalnym, stacjonarnym trybie.

Poprawiony: poniedziałek, 29 czerwca 2020 13:45
 
30 lat minęło czyli jubileusz Koła Teatralnego „Carpe diem” PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
piątek, 05 czerwca 2020 08:46

Gdyby nie epidemia koronawirusa, która pokrzyżowała wiele planów i zamierzeń, w Kole Teatralnym „Carpe diem” trwałyby obecnie gorączkowe przygotowania do wystawienia kolejnej sztuki i świętowania trzydziestolecia jego istnienia w kalwaryjskim liceum. Niestety, pandemia uniemożliwiła na razie realizację tych przedsięwzięć. Miejmy nadzieję, że uda się je doprowadzić do skutku we wrześniu, a na razie przypomnijmy sobie najważniejsze wydarzenia z historii „Carpe diem”...


Koło Teatralne, działające obecnie w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej, zostało założone w kalwaryjskim liceum w 1990 r. Ówczesny dyrektor szkoły mgr Tadeusz Bębenek ogłosił jego utworzenie na początku roku szkolnego 1990/91. Opiekunką szkolnej grupy teatralnej została nauczycielka biologii mgr Ewa Starzak. Koło zrzeszało na początku niewielką liczbę osób, potem systematycznie jego członków przybywało. W 1996 r. ogłoszono konkurs na jego nazwę. Wybrano propozycję Katarzyny Starzak  - Carpe diem, co po łacinie znaczy ‘chwytaj dzień, ciesz się tym, co dziś’.

Pierwszym przedstawieniem szkolnego teatru była sztuka A. Fredry Consilium facultatis. W następnym roku wystawiono Proces poety i bajkę dla dzieci E. Szelburg-Zarembiny Śladami kuli-zgaduli, a w 1992 r. miniaturę napisaną przez członków koła (M. Róg i P. Tokarskiego) o problemach dorastającej młodzieży, zatytułowaną Powrót do przyszłości.

Życzliwe przyjęcie przedstawień przez publiczność zachęciło członków Carpe diem do podjęcia się realizacji bardziej ambitnych przedstawień. Pierwszy wybór padł na słynny musical Skrzypek na dachu. Realizacja tego spektaklu była od dawna marzeniem opiekunki koła pani Ewy Starzak, tak więc po adaptacji scenariusza i zmianie tytułu na „Anatewka”, przystąpiono do pracy nad spektaklem. Okazał się wielkim sukcesem i został przyjęty entuzjastycznie przez widzów. Jeszcze niedawno śp. Dyrektor Tadeusz Bębenek wspominał z rozrzewnieniem, jakie wyjątkowe emocje i wzruszenia towarzyszyły mu podczas wystawienia tego musicalu...

Repertuar Carpe diem w kolejnych latach obejmował realizacje sztuk polskich i obcych dramatopisarzy – były to m. in. Romeo i Julia, Damy i huzary, Skąpiec. Sięgano też po popularne wodewile, m. in. Góralską młodość, która w 1996 r została owacyjnie przyjęta przez widzów podczas  „Dni Kalwarii”.

W swoich dziejach koło nie tylko wystawiało spektakle dla lokalnej społeczności, ale również  zdobywało laury na Wojewódzkich Przeglądach Teatralnych (pierwszy, drugi, czwarty i szósty tytuł).

W roku 2000 prof. Ewa Starzak zakończyła dziesięcioletni okres opieki na kołem, a pieczę nad Carpe diem przejęła polonistka mgr Elżbieta Karelus. Od 2001 roku koło funkcjonuje w ramach Ogniska Pracy Pozaszkolnej przy Zespole Szkół i Placówek Oświatowych im. M. Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Pod nowym kierownictwem kontynuuje realizację spektakli teatralnych, które  pod koniec każdego roku szkolnego prezentowane są na deskach kalwaryjskiego Centrum Kultury, Sportu i Turystyki (a wcześniej w auli Wyższego Seminarium Duchownego oo. Bernardynów), gromadząc na widowni społeczność szkolną, przedstawicieli lokalnych władz oświatowych i samorządowych, uczniów szkół podstawowych i mieszkańców gminy oraz wszystkich, coraz liczniejszych, sympatyków Carpe diem.

Młodzi aktorzy, pod czujnym okiem swojej opiekunki, odważnie mierzą się z tekstami komedii Szekspira, Fredry, Moliera, Wilde’a. Realizują pełne humoru sztuki teatralne Drdy, Brandona i Goldoniego, dzięki którym mogą w pełni zaprezentować widzom swoje umiejętności aktorskie, a nierzadko także wokalne i taneczne.

Oprócz  spektakli z udziałem członków koła powstają również inne widowiska, m. in. w Bibliotece Publicznej im. S. Wyspiańskiego w Kalwarii Zebrzydowskiej: w roku 2000 – Zaczarowana dorożka, w 2003  – Idzie żołnierz borem, lasem. W 2004 r. przygotowano  inscenizację z okazji otwarcia hali sportowej przez ZSiPO, a w 2011 r. z okazji beatyfikacji Jana Pawła II wystawiona została w Wadowicach sztuka Alexa Testy i ks. Marcina Schmidta Przemiana- Brat naszego Boga.

Członkowie teatru szkolnego odnosili też sukcesy w Ogólnopolskim Konkursie Recytatorskim w Wadowicach. Nie sposób nie wymienić tu choćby Izabeli Malcher, która doszła do eliminacji wojewódzkich, jak też Eweliny Dobrewskiej, Macieja Zięby czy Doroty Zajdy, którzy dzięki swojemu talentowi zajmowali czołowe miejsca w etapie powiatowym konkursu.

Dzięki pracy w kole teatralnym młodzi aktorzy mieli też okazję spotkać, bliżej poznać i zyskać życzliwość takich  gwiazd teatru i kina jak: Alina Janowska, Henryk Talar, Anna Samusionek, Yanina, Edward Żentara  oraz p. Leokadia Wyspiańska - synowa artysty.

W ciągu trzydziestu lat działalności Carpe diem przewinęło się przez nie setki uczniów, którzy mogli realizować tu swoje aktorskie pasje, spełniać marzenia o występach na deskach teatru. I choć długie przygotowania do wystawienia sztuk niejednokrotnie wiążą się z dużym stresem,  napięcie sięga zenitu, zdarzają się chwile wzlotów i upadków i nie zawsze wszystko wychodzi tak, jak trzeba, to jednak wszystko to zawsze rekompensują oklaski i gratulacje publiczności po zakończeniu każdego występu.

Dla wielu młodych aktorów kalwaryjskiego liceum działalność w kole pozostawiła w pamięci bardzo miłe wspomnienia, dostarczyła wielu niezapomnianych przeżyć. Ze wzruszeniem opowiadają oni o rodzinnej atmosferze, szczególnym poczuciu wspólnoty i nawiązaniu przyjacielskich relacji, które trwają do dziś. Jest też kilka teatralnych małżeństw. A w tym momencie na deskach teatru będzie grać drugie lub nawet trzecie pokolenie młodych aktorów...

A widzowie? Co roku z niecierpliwością oczekują kolejnych spektakli, zachwycają się grą młodych adeptów sztuki aktorskiej, scenografią, oprawą muzyczną, kostiumami. I gromkimi brawami wyrażają uznanie dla ogromu pracy wkładanego w przygotowanie kolejnych premier.

Z okazji jubileuszu trzydziestolecia istnienia koła Carpe diem życzymy, aby przez następne lata niezmiennie pozostawało piękną wizytówką naszej szkoły i przyciągało kolejne rzesze zarówno utalentowanych członków jak i sympatyków szkolnego teatru.

Spektakle w latach 1990- 2000 wystawione pod opieką mgr Ewy Starzak:

1990 – „Consilum facultatis’” wg A. Fredry

1991 – „Proces poety”, „Śladami kuli zgaduli” wg E. Szelburg-Zarembiny

1992 – „Powrót do przeszłości” wg M. Róg i P. Tokarskiego

1993 – „Anatewka”

1996 – „Góralska młodość” wg J. Reimschussela

1997 – „Romeo i Julia” wg W. Shakespeare’a

1998 – „Damy i huzary” wg A. Fredry

1999 – „Skąpiec” wg Moliera

2000 – „Mieszczanin szlachcicem” wg Moliera

 

Spektakle w latach 2001-2019 wystawione pod opieką mgr Elżbiety Karelus:

2002 – „Sen nocy letniej” wg W. Shakespeare’a

2003 – „Ciotka Karola” wg T. Brandona

2004 – „Uczone białogłowy” wg Moliera

2005 – „Ożenek” wg M. Gogola

2006 – „Szkoła żon” wg Moliera

2007 – „Sługa dwóch panów” wg C. Goldoniego

2008 – „Igraszki z diabłem” wg J. Drdy

2009 – „Bądźmy poważni na serio” wg O. Wilde’a

2010 – „Gwałtu, co się dzieje” wg A. Fredry

2011 – „Pan Jowialski” wg A. Fredry

2012 – „Świętoszek” wg Moliera

2013 – „Damy i huzary” wg A. Fredry

2014 – „Klub kawalerów” wg M. Bałuckiego

2015 – „Jak Wam się podoba” wg W. Shakespeare’a

2016 – „Upiór w kuchni” wg J. Majewskiego

2017 – „Ciotka Karola” wg T. Brandona

2018 – „Słomkowy kapelusz” wg E. Labiche’a

2019 – „ Porwanie Sabinek” wg J. Tuwima

 
Komunikat dla absolwentów z poprzednich lat przystępujących do matury 2020 PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
czwartek, 04 czerwca 2020 14:03

Proszę o zapoznanie się z procedurami egzaminu maturalnego czerwiec 2020 zamieszczonymi na stronie OKE Kraków, artykuł:

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego,

Informacja z 20.05.2020 o sposobie organizacji i przeprowadzania Egzaminu Maturalnego w 2020 r.

(zwłaszcza informacje zamieszczone od strony 109: rozdział: Absolwent na egzaminie maturalnym).


Wicedyrektor

mgr Danuta Mirocha

Poprawiony: czwartek, 04 czerwca 2020 14:16
 
PODSUMOWANIE TEGOROCZNYCH ZMAGAŃ W ZAKRESIE JĘZYKA ANGIELSKIEGO PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
niedziela, 10 maja 2020 20:21

Do czasu wybuchu pandemii  uczniowie naszej szkoły mieli możliwość startu w kilku konkursach/olimpiadach językowych.

A oto wyniki, które uzyskali:

  • Międzyszkolny Konkurs Literacki Języka Angielskiego – jeden etap ze względu na pandemię

I miejsce ex quo -  Wiktoria Biskup, klasa Ie oraz Jakub Koczór, klasa If

II miejsce – Adrian Mystek, klasa I a

Wyróżnienie – Mikołaj Korzeniowski, klasa Ih oraz Amelia Grządziel, klasa Ib

 

Koordynatorzy konkursu: mgr Barbara Stanuch

mgr Agnieszka Miś

mgr Małgorzata Wolska

 

  • Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego SHAMROCK – przeznaczony dla uczniów klas maturalnych

II miejsce - Krzysztof Moskała, klasa III a

Wyróżnienie – Oskar Sarapata, klasa III a

Koordynator konkursu: mgr Agnieszka Miś

 

  • Ogólnopolski Konkurs Języka Angielskigo FOX

Wynik „BARDZO DOBRY”, 116,25 pkt. na 150 – Wojciech Łopata, klasa II a. W całym kraju tylko jedna osoba uzyskała wynik powyżej 135 pkt. dający tytuł laureata. Wojciech znalazł się w grupie 58 osób z wynikiem "bardzo dobry".

Wysoki wynik uzyskał również uczeń klasy II b, Krzysztof Jędrychowski oraz Mikołaj Korzeniowski z klasy
I h, który miał najlepszy wynik wśród uczniów klas pierwszych.

 

Koordynator konkursu: mgr Łukasz Marek

mgr Małgorzata Wolska

 

  • Międzynarodowa Olimpiada Języka Angielskiego – przeznaczona dla uczniów ostatniego i przedostatniego rocznika szkół średnich

Kwalifikacja i udział w II etapie

Agnieszka Wypiór, klasa II c ( II etap 49 pkt )

Szymon Nowak, klasa II a (II etap 48 pkt)

Wojciech Łopata, klasa II a (II etap 46 pkt)

Miejsce w finale olimpiady gwarantował wynik 50 punktów. Tak niewiele zabrakło naszym uczniom by zostać finalistami. Niech te osiągnięcia będą zachętą do podjęcia walki ponownie w przyszłym roku.

 

Koordynatorzy konkursu: mgr Agnieszka Miś

mgr Łukasz Marek

Wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w poszczególnych konkursach bardzo dziękujemy.

Gratulujemy osiągnięcia wysokich wyników i zachęcamy do udziału w przyszłym roku szkolnym.

 
Pożegnanie maturzystów PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 06 maja 2020 11:58

Po raz pierwszy w 75-letniej historii naszej szkoły uroczystość pożegnania uczniów kończących naukę w liceum nie mogła odbyć się w tradycyjny sposób. Z powodu epidemii, w piątek 24 kwietnia nie spotkaliśmy się wspólnie w hali sportowej, nie było wręczenia świadectw, nagród, dyplomów, pucharów, nie odbyła się też tak lubiana i wyczekiwana przez abiturientów i ich kolegów z młodszych klas ceremonia wręczenia szkolnych Oskarów.

Zamiast tego Dyrektor szkoły Piotr Janusiewicz zaprosił maturzystów do spotkania na platformie Microsoft Teams, na której prowadzone jest zdalne nauczanie w naszej szkole.

Uroczystość prowadzona przez Pana Dyrektora zgromadziła przed ekranami komputerów ponad stu trzecioklasistów, ich wychowawców, rodziców oraz przedstawicieli Rady Rodziców. W swoim przemówieniu Dyrektor dziękował uczniom za trzyletnią pracę i życzył sukcesów na maturze, która odbędzie się w tym roku w wyjątkowych okolicznościach i trybie. Odczytał nazwiska siedmiorga uczniów, którzy uzyskali średnią powyżej 4,5 oraz nazwiska maturzystów ze świadectwami z biało-czerwonym paskiem – w tym roku było ich dwanaścioro. Najwyższą średnią uzyskał Jakub Hebda z klasy 3a (5,24). Dyrektor wyróżnił też pięcioro uczniów za wzorową frekwencję. Nie zabrakło też słów podziękowań dla rodziców, którzy angażowali się w pracę społeczną na rzecz szkoły, a zwłaszcza dla pana Pawła Hebdy, pełniącego przez sześć lat funkcję przewodniczącego Rady Rodziców.

Ze strony rodziców i uczniów wybrzmiały natomiast słowa podziękowania dla Dyrekcji i Grona Pedagogicznego za trud włożony w kształcenie i wychowanie kolejnego rocznika absolwentów kalwaryjskiego liceum.

Wszystkim trzecioklasistom życzymy pomyślnego zdania egzaminów maturalnych, mimo tak szczególnych okoliczności, w którym przyjdzie im je pisać, oraz spełnienia marzeń i mądrych wyborów w dorosłym życiu.

Poprawiony: środa, 06 maja 2020 12:32
 
List Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej PDF Drukuj Email
Wpisany przez Łukasz Marek   
piątek, 17 kwietnia 2020 19:12

Szanowni Państwo,

obecna sytuacja w kraju jest wyjątkowo trudna dla wielu z nas, zarówno
dzieci i ich rodziców oraz nauczycieli.  W ciągu jednego dnia zmieniło się
nasze życie. Ograniczono nam możliwość kontaktu z bliskimi i
przyjaciółmi,
robienia zakupów oraz wiele innych czynności dnia
codziennego. Tym sytuacjom
towarzyszą przeróżne emocje,  czasem
wyjątkowo trudne. W związku z tym
Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna
w Wadowicach  rozszerza dostępność
mailowego i telefonicznego
KONTAKTU ZAUFANIA W RAMACH POMOCY
PSYCHOLOGICZNEJ,  zarówno dla
uczniów, rodziców i nauczycieli - pod adresem
Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.
, tel. 512618605,  gdzie specjaliści udzielą  fachowej porady.

 

Na stronie internetowej naszej Poradni podane są dane kontaktowe, pod którymi
dyżurują nasi specjaliści do dyspozycji dzieci z naszego
terenu i ich rodziców.
Służą radą i bieżącymi konsultacjami
w godzinach zamieszczonych poniżej
od poniedziałku do
piątku, natomiast Dyrektor Poradni od  9.00 do 17.00.

 


Z życzeniami  zdrowia i wytrwałości Natalia Rykowska,

Dyrektor Poradni PP w Wadowicach.

Poprawiony: piątek, 17 kwietnia 2020 19:51
 
Życzenia świąteczne PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 08 kwietnia 2020 09:16

Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem.

Kto we Mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie.

/J 11, 19-20/

 

Niech Zmartwychwstanie Pańskie,

które niesie odrodzenie duchowe,

napełni wszystkich spokojem, wiarą,

da siłę w pokonywaniu trudności

i pozwoli z ufnością patrzeć w przyszłość,

a udział w tajemnicy Zmartwychwstania Syna Bożego

stanie się źródłem głębokiej nadziei i miłości.

 

Radosnych Świąt Wielkanocnych

Gronu Pedagogicznemu, Pracownikom i Uczniom

Zespołu Szkół i Placówek Oświatowych

im. M. Kopernika w  Kalwarii Zebrzydowskiej

składa Dyrekcja

Poprawiony: środa, 08 kwietnia 2020 09:29
 
Komunikat PDF Drukuj Email
Wpisany przez Joanna Kasprzyk   
środa, 08 kwietnia 2020 09:12

Od 9 do 13 kwietnia 2020 r. szkoła będzie zamknięta.

 
«pierwszapoprzednia12345678910następnaostatnia»

Strona 1 z 50
Copyright © 2020 Zespół Szkół i Placówek Oświatowych im. Mikołaja Kopernika w Kalwarii Zebrzydowskiej. Wszelkie prawa zastrzeżone.
 

Sondy

Wybierz klasę dla siebie:
 

Gościmy

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości